BLIKVANGERS van 19-05 tot en met 25-05-2014

Machteld Kaesemans

 Woudaap  /  Danny Claeysier.

 

Een paar schitterende nieuwe soorten deden hun intrede deze week.

 

Een WOUDAAP werd in ons gebied niet meer gesignaleerd sinds 2009. Men spotte hem langs de Noordede tijdens een boottochtje op 21-05.

Zwarte Ibis, kwak, grauwe kiekendief, kuifaalscholver en niet te vergeten een ORPHEUSSPOTVOGEL vullen de rij aan.

 

Andere opmerkelijke soorten zijn  fluiter, rouwkwikstaart, noordse kwikstaart, steltkluut, paapje, boompieper, goudvink, appelvink en een zeldzame geelgors.

 

Tuinen, parken en bossen worden in de meimaand opgevrolijkt door het geluid van meerdere zangvogels  zoals zwartkop, tuinfluiter, braamsluiper en grasmus, allen van de familie “Sylvia”. Van deze vier vind je hieronder een afbeelding.

 

Op 25 mei werd de eerste grauwe klauwier gezien. Mogen we nog rekenen op grote karekiet, roodmus, nachtzwaluw en kwartelkoning…of laten die ons in de steek?

 

 

 Zwarte Ibis

 

Koen Lepla

 .

 Kwak

 

Marc Rocca

 

 

 

WAARNEMERS:

Antoine Cornelis, Bart Augustijns, Bart Mortier, Caroline De Wulf, Catherine Priem, Chris Melis, Dan Crabbe, Dany Depauw, Dennis Maas, Devos Johan, Dieter Anseeuw, Dominique Verbelen, Emmanuel Crul, Eric Hermy, Erwin Reinstra, Fabien Ryckebosch, Frank De Scheemaeker, Freddy Cordy, Gaby Wieme, Geert Carette, Geert De Clercq, Geert Vanhulle, Goethals Valérie, Goffette Quentin, Guido Rappé, Hans De Blauwe, Hans Vansteenbrugge, Henk Loobuyck, Hilbran Verstraete, Ivan Leroy, Ivan Steenkiste, J Vanryckeghem, J.P. Provoost, Jean-Pierre R., Jo De Pauw, Johan Buckens, Johan Debuck, Johan en Karin Steuperaert-Mels, Johan Vandepitte, Johannes Jansen, Jürgen Vanpraet., Karel Tack, Koen Baute, Koen Vandepitte, Koen Verbanck, Kris Decleer, Kristof Hurtekant, L Feys, Leo Declercq, Luc De Cat, Luc Deblauwe, Luc Van den Kerchove, Luc Vanpaemel, Machteld Kaesemans, Magda Vermoortele, Marc De Ceuninck, Marc Rogghe, Marcel Pottier, Marnix Vyncke, Maurice Meunier, Miguel Demeulemeester, Miguel Depoortere, Monica Acton, Mylle Johnny, Nick Vanclooster, Nicole Joly, Noël Vervaecke, Olivier Dochy, Patrick Janssens, Patrick Keirsebilck, Pattyn Francis, Paul Decuypere, Pierre Blockx, Pieter Van Hauwaert, R. De Jaegher, Rieneke Vanhulle, Rijn Van Maele, Rik Vande Kerchove, Roland François, Romain Deloof, Rudy Deplae, Sam Dewanckele, Serge Allein, Simon Feys, Stefaan Anseeuw, Stefaan Brinckman, Stijn Borny, Stijn Cooleman, Thaisa Wille, Tom Goossens, Vandekerkhove Danny, Vandeputte Christian, Verduystert J.P. , Wilfried Pattyn, Willem Jans, Willy Dias, Wim Pauwels, Wim Rommel.

 

 

 Orpheusspotvogel

 

Johan Buckens

 

 

VOGELS + GEBIED “ DE BIJZONDERSTE” – Exacte plaats, aantal en data te vinden bij Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=

 

 

Braamsluiper  /  Grasmus  /  Zwartkop  /  Tuinfluiter

 

 

 

 

 1 & 2 Jan Baert  /  3 Eric Van Colenberghe  /  4 Ruben Saey

 

 

Kwartel: Uitkerke, Houtave, Ichtegem.

Wilde Zwaan: Zeebrugge.

Zomertaling: Uitkerke, Oudenburg,  Achterhaven.

Krooneend: Roksem Put.

Geoorde Fuut: Roksem Put, Put van Vlissegem.

Zwarte Ibis: Uitkerke Weiden.

Lepelaar: Oudenburg, Achterhaven, Heist, Knokke, Blankenberge.

Woudaap: De Haan – Weiden Noordede..

Kwak: Heist Sashul.

Purperreiger: Knokke, Achterhaven, Brugge, Zeebrugge.

Grote Zilverreiger: Knokke, Oudenburg.

Roze Pelikaan: Uitkerke weiden, Fonteintjes.

Kuifaalscholver:Zee te Duinbergen.

Visarend: Uitkerke Weiden.

Wespendief: ZIE LINK.

Zwarte Wouw: Knokke, Maldegem, Damme, Vlissegem, Klemskerke.

Bruine Kiekendief: ZIE LINK.

Blauwe Kiekendief: Knokke, Fonteintjes.

Grauwe Kiekendief: Fonteintjes.

Slechtvalk: Brugge, Vloethemveld, Knokke.

Waterral: Achterhaven.

Steltkluut: Uitkerke Weiden, Oudenburg, Achterhaven.

Bosruiter: Damme, Zeebrugge.

Temmincks Strandloper: Oudenburg.

Dwergstern: Knokke, Voorhaven.

Grote Stern: Het Zwin.

Zomertortel: ZIE LINK.

Kerkuil: Beernem.

Bosuil: Beukenpark, Kasteel van Calloen, Vosputhoek.

Kleine Bonte Specht: ST. Michiels.

Zwarte Specht: Beernem.

Grauwe Klauwier: Damme.

Wielewaal: ZIE LINK.

Boomleeuwerik: Knokke.

Cetti’s Zanger: Achterhaven, Zeebrugge.

Fluiter: Visserskruis.

Iberische Tjiftjaf: St. Anna ter Woestijne.

Orpheusspotvogel: Knokke Zwinbosjes, Bossen Lindeveld.

Sprinkhaanzanger: Knokke, Achterhaven.

Braamsluiper: ZIE LINK.

Blauwborst: ZIE LINK.

Nachtegaal: Knokke, Klemskerke.

Gekraagde Roodstaart: ZIE LINK.

Paapje: Uitkerke Weiden, Heist.

Bonte Vliegenvanger; Loppem.

Boompieper: Visserskruis, Gulke Putten.

Rouwkwikstaart: Pompje.

Noordse Kwikstaart: Fonteintjes, Zwinbosjes.

Kruisbek: Zwinbosjes, Vagevuurbossen.

Goudvink: Zwinbosjes.

Appelvink: ST. Andries.

Geelgors: Fonteintjes.

 

 

 Bosrietzanger    /    Sprinkhaanzanger

 

 

Geert Vanhulle.

.

Machteld Kaesemans  27-05-2014