SFEERVERSLAGJE ACHTERHAVEN EXCURSIE ZONDAG 26 OKTOBER 2014

Frank De Scheemaeker

De weersgoden waren ons opnieuw gunstig gezind en met zijn veertienen (waaronder enkele nieuwe gezichten) beleefden we een heerlijke ochtend.

De start was wat onwennig: zangvogels zoeken die willen stilzitten en zich laten beschrijven op rietveld pelikaan: moeilijker gedaan dan gedacht. Aan heen en weer vliegende graspiepers, kneus en witte kwikken en overtrekkende vinken, veldleeuweriken en spreeuwen geen nood.. zelfs een grote gele kwik en putter werden moeiteloos herkend..maar stilzittende vogels (op een graspieper na) neen  .. daar was het de ochtend niet voor.

Dan maar via het insteekdok en de weiden kant Lissewege (met cetti’s zanger, late groenpootruiter en bruine kiek) op naar de weiden Hoge Noen voor wat een topwandeling zou worden. Duizenden ganzen zaten op de hoger gelegen weiden en lieten zich prachtig bekijken: grauwe en kols duidelijk in de meerderheid, maar toch ook ca 200 brandjes, ca 50 kleine rieten en ook 1 rot- en 1 indische gans.

Regelmatig vlogen kleine – en 1 grote zilverreiger uit de ‘grachtjes’ op. Op de vele slikrandjes en ondiepe plassen genoten we van zwarte ruiter, tureluur, witgat, watersnip  en kemphaan…ik hoorde enkele malen  (tiens de mysterybird lijkt daar toch een beetje op – who knows).

Smienten en wintertaling foerageerden in grote aantallen en twee bokjes vlogen voor onze voeten uit de zilte draslandjes op. Eerst lieten een koppel rietgors zich mooi horen en zien

daarna was het de buurt aan 4 baardmannetjes om zich uitgebreid te laten bewonderen. 1 mannetje kwam zelfs tot 2x toe vlak langs ons heengevlogen. We zouden nog bijna vergeten te vertellen dat er ook 2 Buizerden in het gebied aanwezig waren, alsook een Torenvalk en een Sperwer en dat er de ganse morgen trek was van vinken, veldleeuweriken en spreeuwen. In de Fonteintjes werd deze morgen trouwens het dag record gebroken (zie trektellen.be via mergus.be)

Volgende week opnieuw een uitstap?

Frank en een woord van dank aan Danny Robaert – Johan S en Karin M voor de mooie foto’s