SFEERVERSLAGJE MACHTELD’S VERJAARDAGSEXCURSIE DUINKERKE EN OMGEVING: VRIJDAG 14 NOVEMBER 2014

Frank De Scheemaeker

Met enkele Mergus kernbestuursleden vierden we Machteld haar verjaardag met een excursie naar Noord-Frankrijk. Ondanks de slechte weersvoorspellingen werd het toch een grotendeels droge en vooral aangename dag.

Eerste echte stopplaats was de gekende Digue du Brack in Duinkerke, goed voor 12 Paarse Strandlopers, enkele Scholeksters, Steenlopers,  1 Tureluur en een juveniele Visdief pleisterend aan de Vuurtoren. Op zee waren de Jan Van Genten zeer actief, vlogen ook 4 Rotganzen en 2 Zwartkopmeeuwen over en liet een Roodkeelduiker zich in zit bekijken.


Na een aperitiefje trokken we naar het bassin Pasteur tegen Gravelines aan: minstens 10 Geoorde Futen, 3 Middelste Zaagbekken, 3m Eider, 1 Kuifleeuwerik, 2 Rosse Grutto en tientallen Bonte Strandlopers en Bontbekplevieren. Leuk.

Na het lekkere middag eten in restaurant L’Universe in Fort Gd Philippe (heerlijke mosselen) trokken we naar Platier D’Oye waar we onmiddellijk verwelkomd werden door niet minder dan 24 Sneeuwgorzen die zich uitstekend lieten bekijken.

Op zee veel beweging van Zwarte Zeeëenden en in de slikken en schorren Veldleeuwerik, Oeverpieper, 2 Ijsgors en in de duinstruwelen Kneus, Roodborst, Vink, veel Rietgors en een Cetti’s Zanger. Op weg naar de grote schuilhut enkele Torenvalkjes en daar aangekomen toonden de mooi belichte plassen ons veel Wilde Eenden, Smienten, Bergeend, maar ook Kuifeend, Slobeend en Wintertaling. Een Kleine Zilverreiger vloog langs en 7 Wulpen kwamen toe op de (voorverzamel) slaapplaats.

We genoten van de mooie zonsondergang vanuit de tweede schuilhut op de dijk en trokken uitgewuifd door een langs scherende Ijsvogel om halfzes huiswaarts. Een mooie dag en Machteld nogmaals proficiat en bedankt voor het veel werk dat je voor Mergus verricht.