Start van de nieuwe Belgische commissie voor zeldzame vogels: hier is het BRBC!

Frank De Scheemaeker

 

Start van de nieuwe Belgische commissie voor zeldzame vogels: hier is het BRBC!

 

Het gerucht ging al een tijdje de rond en nu is het eindelijk zover: de nieuwe Belgische commissie voor zeldzame vogels is een feit! De commissie heeft de Engelse naam  ‘Belgian Rare Bird Committee’ gekregen, afgekort het BRBC. Ze is geplaatst onder auspiciën van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN/IRSNB), Natuurpunt Studie en Aves-Natagora. Het BRBC wordt operationeel vanaf januari 2015. 

Gedurende vele jaren was het beoordelen van gevallen van zeldzame vogels in ons land opgesplitst over twee verschillende commissies: het BAHC voor het Nederlandstalige deel en de CH voor het Franstalige deel. Recent rijpte het idee om beide commissies samen te brengen in één nieuwe commissie voor heel België. De voornaamste reden hiervoor is dat het documenteren van gevallen van zeldzame vogels op nationaal niveau onnodig ingewikkeld en verwarrend is als dit op overlappende wijze door twee commissies tegelijk gebeurt. Een fusie is dan ook een juiste en logische stap. Het BRBC zal van start gaan met het behandelen van gevallen vanaf januari 2014. De commissie zal jaarlijks een rapport in het Engels produceren, alsook een Nederlandstalig en een Franstalig rapport. Er wordt nog bekeken in welk format deze verschillende rapporten zullen worden uitgebracht vanuit het oogpunt van efficiëntie.

Er ligt nog heel wat werk op de plank voor de nieuwe commissie, maar achter de schermen is de voorbije twaalf maanden ook al flink wat arbeid verzet. Eén van de eerste grote taken was een evaluatie van de lijst van te beoordelen soorten. De inhoud van deze lijst is in het verleden al vaker een bron van discussie geweest. Deze nieuwe start was een ideaal moment om een grondige blik te werpen op deze lijst die al lang niet meer serieus geüpdatet werd. Het BRBC heeft de volgende negen soorten van de lijst van beoordeelsoorten verwijderd, vanaf 1 januari 2015: Vale Pijlstromvogel Puffinus mauretanicus, Zeearend Haliaeetus albicilla, Slangenarend Circaetus gallicus, Steppekiekendief Circus macrourus, Gestreepte Strandloper Calidris melanotos, Poelruiter Tringa stagnatilis, Witvleugelstern Chlidonias leucopterus, Papegaaiduiker Fratercula arctica en Pallas’ Boszanger Phylloscopus proregulus. Meer informatie over de criteria die tot het verwijderen van deze soorten hebben geleid, zal beschikbaar worden gesteld in ons volgende rapport en op de website.

Bij een nieuwe start past een nieuw logo! De oude logo’s van de twee voorlopers van het BRBC werden verlaten en de Goudlijster Zoothera dauma werd gekozen als de soort voor het nieuwe logo. En hier komt het leuke deel: omdat we de betrokkenheid van allen bij de nieuwe commissie zo groot mogelijk willen maken is beslist om een wedstrijd uit te schrijven voor de opmaak van het nieuwe logo. Iedereen met enig artistiek talent wordt van harte uitgenodigd om zijn of haar ontwerp in te sturen. We doen een warme oproep om zich naar de tekentafel te begeven en ons een zwart-wit tekening van een Goudlijster te bezorgen. Alle inzendingen zijn welkom op info@belgianrbc.be, in een hoge resolutie en ten laatste op 28 februari 2015.

Tenslotte willen we bij deze onze dank uitdrukken aan alle mensen die de voorbije jaren op vrijwillige basis betrokken zijn geweest bij de werking van de twee oude commissies. We zijn ook erg dankbaar aan Natuurpunt Studie, Aves-Natagora en het KBIN/IRSNB om met het BRBC te willen samenwerken in de toekomst.

Alle informatie over het BRBC is te vinden op website in uitbouw www.belgianrbc.be.

Het BRBC team:

Wouter Faveyts, Laurent Raty, Joris Elst, Raphaël Lebrun, Tom Goossens, Frédéric Vanhove, Peter Collaerts, Thibault Mariage, Miguel Demeulemeester and Pierre Loly