SFEERVERSLAG KOLONIEBROEDVOGELTELLING ACHTERHAVEN ZEEBRUGGE OP 15 JUNI 2015

Frank De Scheemaeker

achterhaven15062015_2

 

Hoys allen

Met vijf enthousiaste tellers vertrokken we om 19u30 aan de gekende randparking Haven Brugge: Karin (bedankt voor de mooie foto’s) en Johan, Lowie L, Dominique B en ondergetekende. In en rond het Insteekdok Zuid vlogen een honderdtal oeverzwaluwen maar hoe we ook alle steile wanden afzochten, bezette nestgaten vonden we niet. Zouden de vogels van de kolonie van het nabije zeekanaal zo ver komen jagen, dat kan toch bijna niet. Indien iemand toch aldaar nesten zou vinden, gelieve me te verwittigen. Bij de kokmeeuwen en visdieven meer succes: op twee eilandjes op de rand van het dok een drukte van je welste! Na moeilijk telwerk noteerden we er resp. 8 + 10 bezette nesten kokmeeuw en 0 + 13 bezette nesten visdief. Van eerstgenoemde soort liepen ook al heel wat pulli rond, zodat het aantal nesten nog veel hoger zal gelegen hebben. En dan is er nog een derde kolonie kokmeeuw die in de struiken en op de olietank broedt (speciaal zicht): hier nog eens tien bezette nesten + veel pulli!

 

 

achterhaven15062015_1

 

 

Andere nesten en territoria die werden genoteerd: 1 kp bergeend+pulli,  2 N kluut, 3 territoria tureluur en zangposten van sprinkhaanzanger, rietzanger, rietgors. Ook reeds volgend steltlopers op terug trek: tureluur (14), witgat (1) en wulp (3). De aanwezige koppels kuif- en krakeend zijn wellicht broedvogels. Verder ook nog koekoek, buizerd en torenvalk.

Frank De Scheemaeker