MERGUS WEEKNIEUWS 2016/WEEK 1: STOOTVOGELTELLING DIT WEEKEND

Frank De Scheemaeker

torenvalk4
foto – archief Mergus

NBO NATUURPUNT VOGELWERKGROEP

 

Hoys allen

 

GELUKKIG NIEUWJAAR + BIJDRAGE 2016

 

Nogmaals onze beste wensen voor 2016 en een woord van dank aan de 132 Mergussers die reeds hun vrijwillige bijdrage van 12€ gestort hebben. Jij nog niet en je wilt onze werkgroep steunen.: wel stort dan nog vandaag 12€ op BE  30  380 0084815 11 van Mergus, p.a. Pastoriestraat 174, 8200 Brugge met vermelding bijdrage 2016 en bent u nieuw – graag e mail bijvoegen  (@ mag door at vervangen worden als uw computer het @ niet aanvaardt  bij het  overschrijven)

 

STOOTVOGELWEEKEND VRIJDAG 08 T.E.M MAANDAG 11 JANUARI 2016  (in geval van uitzonderlijk slecht weer kan ook weekend erop geteld worden)

 

Volgend weekend staat volledig in het teken van de 21 ste op één volgende stootvogeltelling! Dit doet niemand ons na. Het eerste wat ik doe als ik op pensioen ben is een overzichtsartikel maken van alle tellingen. Of is er iemand kandidaat is dat in mijn plaats te doen  .. laat het weten.

 

De telling is als volgt opgevat: de traditionele tellers kregen een kaart met hun gebied en worden verzocht de waarnemingen in te geven in het speciaal daarvoor geopend Mergus Project in waarnemingen.be.  Dit om de losse waarnemingen te kunnen onderscheiden van telwaarnemingen en te kunnen aanvullen waar nodig en dubbeltellingen te vermijden. Er is ook één gemeenschappelijke telling en wel op zondag 10 januari – afspraak om 08u45 aan de gekende randparking Louis Coiseau kaai Brugge – t.o.v. Politiehuis – of mee met Nicholas richting Hoeke Lapscheure of met Frank richting Dudzele. Terug ca 12u. Niet vaste tellers worden gevraagd zo nauwkeurig mogelijk alle losse waarnemingen van het ganse weekend  (met exacte plaats en uur ) in te voeren op waarnemingen.be zelf. Ze kunnen waardevolle aanvullingen opleveren.

 

OPROEP MARCEL POTTIER

 

Marcel vraagt aan alle vogelaars om bij het ingeven van waarnemingen van Blauwe Kiek zoveel mogelijk het geslacht en de leeftijd te noteren – en dat vindt Frank ook! Kunnen  we op eind van de winter zien hoeveel mannetjes, wijfjes, adulten en of juvenielen er in de regio vertoefden.

 

OOIEVAARS TE LAPSCHEURE

 

Een (voorlopig) tevreden Serge Cocquyt meldt dat de Ooievaars aan de Vredestraat te Lapscheure volop een nieuw nest aan het bouwen zijn. We hopen dat ANB er in slaagt de eigenaar er van te overtuigen het niet opnieuw weg te nemen.

 

FAUNAPLAN HOUTLAND

 

We danken ons Mergus team: Romain, Willy, Ruben en Noel voor hun suggesties bij het opstellen van het plan in zonder qua betreft bescherming van zwaluwen en natuurbeheerwerken in Beverhoutsveld.

 

EXCUSES AAN FRANKY – JOHN – GEERT – FILIP en DIRK

 

We excuseren ons om alle waarnemingen in het broedvogeloverzicht 2013 onder WUP (werkgroep uitkerkse polder) te hebben ingebracht zonder de echte tellers (die hier al jaren titanenwerk verrichten) te vermelden. Ook bij de uitwerking werd onvoldoende uitleg gegeven over de gebruikte telmethodes en (on)volledigheden. Je kent ons hé  .. voor het verslag 2014 brengen we dat zeker in orde!

 

VOLGENDE WEEKENDS: tal van activiteiten – details volgen erg vlug!

 

 

  • 16-17 januari – aalscholverslaapplaatstelling en watervogeltelling
  • 17 januari – vogelkijkdag Uitkerke – Mergus heeft er naar jaarlijkse gewoonte een stand in Groenwaecke – warme oproep eens langs te komen.
  • 23 januari – wulpen slaapplaatstelling + Belgische Vogel dag
  • 28 januari – ARK avond
  • 29 januari – MERGUS MIDWINTERLEDENFEEST + AV – Anny Anselin is onze gastspreker
  • 30 januari – overdag  met Johan Debuck ganse dag naar Duinkerke + meeuwenslaapplaatstelling in gans Vlaanderen
  • 30 januari – ’s avonds Powerpoint over Batumi door kersvers Mergusser Wim Bovens (gedetailleerde uitnodiging volgt separaat in het weekend)

 

Tot in het weekend!

 

Frank en het ganse Mergus team.