Watervogeltelling maart 2016

Marc De Ceuninck

koereiger_09Volgend weekend gaan we voor de laatste telling van het lopende winterseizoen. We zullen echter met enthousiasme ook reeds uitkijken voor de eerste zomergasten…….

 

Er is een gemeenschappelijke telling naar de Achterhaven van Zeebrugge en de polders rond Lissewege en Zeebrugge.  Afspraak zondag 13/03 om 8u45 aan de randparking aan de Louis Coiseaukaai te Brugge. Iedereen welkom.

 

De telling van februari verliep in wisselvallige weersomstandigheden, soms nat en somber, op andere momenten best aangenaam.

 

In totaal  telden we deze keer in februari   34659  watervogels (excl. wilde ganzen).  Dit is een relatief laag aantal.

 

De top 5 van de gebieden waar de meeste watervogels werden geteld, zag er in februari  als volgt uit:

 

1 Uitkerkse Polder UITKERKE 12228
2 Achterhaven ZEEBRUGGE 2539
3 Poldercomplex DUDZELE 1484
4 Bunkerweiden VLISSEGEM 1405
5 Poldercomplex OOSTKERKE 967

 

De top 5 van de talrijkste soorten is vrij klassiek:

1 Smient 11101
2 Wilde Eend 5054
3 Kievit 4100
4 Wulp 2743
5 Meerkoet 2232

 

 

We telden geen duikers . Dodaars en fuut zitten op eerder lage aantallen.

 

De reigerachtigen blijven het goed doen. Er zat 1 koereiger  in het telgebied. Die soort is reeds het ganse telseizoen aanwezig.  Er zaten nog  steeds 27 kleine en 17 grote zilverreigers, grote aantallen voor februari.  Er werd 1 roerdomp gezien, maar geen kwakken, geen lepelaars.

 

Er werden nog 56 knobbelzwanen, maar geen kleine zwanen meer geteld.

 

Sommige eendensoorten doen het zeer goed en halen echt relatief hoge aantallen voor februari. Ik vermeld hierbij zeker bergeend ( 458 ex ), slobeend ( 789 ex ), tafeleend ( 202 ex ) en kuifeend ( 1323 ex ). Net zoals in januari waren er heel wat wintertalingen ( 2066 ex ).

 

Geen zaagbekken, nonnetjes…..wel nog 26  brilduikers. Wat mager voor een “wintermaand”

 

In tegenstelling tot januari waren er nu weinig  kieviten ( 4100 ex ).  Nog leuk om te vermelden : 51 ex kluut, 26 ex bontbekplevier, 101 ex kemphaan,  66 ex steenloper, 9 ex witgat ……

 

Dit jaar in februari nog geen grutto’s, dit zal voor de komende telling zijn.

 

Men voorspelt een mooi, zonnig weekend. Misschien wat fris, maar we gaan de lente zeker reeds voelen. We kijken  uit naar mooie aantallen en leuke soorten……….en wie weet wat er allemaal uit de lucht valt……..

 

 

Iedereen welkom!!