MERGUS WEEKNIEUWS 2016/16: BROEDVOGELOVERZICHT – MERGUS LOGO – HERDENKING GUIDO BURGGRAEVE – KOLONIETELLINGEN – HOUTLAND – DIVERSEN

Frank De Scheemaeker

2016-04-20 Broedvogelboekje

 

Hoys allen

 

BROEDVOGELOVERZICHT 2014 -2015

 

Het regionaal broedvogeloverzicht 2014 is ter beschikking – zie ook de bijlage. Het  telt 178 pagina’s en bespreekt het voorkomen van 102 broedvogelsoorten in onze regio. Alle tellers krijgen er gratis eentje aangeboden. Frank verdeelt tijdens de Mergus activiteiten of laat zijn chauffeur er ééntje in je brievenbus droppen of je kan ook op het werk bij Frank komen afhalen tijdens de kantooruren Lieven Bauwensstraat 11 Sint-Andries. Voor de tellers van Uitkerke, Damme en Torhout worden ze  traditioneel gezamenlijk aangeleverd. Met dank aan iedereen en speciaal aan Stijn Cooleman voor de uitwerking en Roland en Marc N voor de afwerking .

 

Voor wat betreft 2015 zijn we aan een ferme inhaalbeweging bezig en hopen de publicatie al in oktober 2016 klaar te hebben.

 

Nog vlug even herhalen van welke soorten we de gegevens verzamelen:

 

Dodaars, fuut, geoorde fuut, aalscholver, alle reigers, ooievaar, knobbelzwaan, alle ganzen, alle eenden (tenzij wilde eend) , alle stootvogels, alle steltlopers, alle meeuwen en sternen, zomertortel, koekoek, alle uilen, ijsvogel, alle spechten (tenzij grote bonte), oever – en huiszwaluw, alle piepers en leeuweriken, gele kwik en grote gele kwik, nachtegaal, gekraagde roodstaart, alle tapuiten, alle rietvogels, braamsluiper, fitis, fluiter, grote lijster, vuurgoudhaan, alle vliegenvangers, matkop en kuifmees, boomklever, wielewaal, putter, kneu, roodmus, goudvink en rietgors.

 

 

NIEUWE MERGUS LOGO

 

Het nieuwe Mergus logo is bekend als uithangbord van onze nieuwe website  straks. Na zijn terugkeer uit Marokko van organisator Marc Nollet maken we bekend met de nodige uitleg. Iedereen die zijn ontwerp inzond – alvast bedankt – maar er kan maar één gekozen worden natuurlijk.

 

HERDENKING GUIDO BURGGRAEVE

 

Alle Mergus vogelaars van harte welkom op 01 mei om 06u aan het Oosthoekplein te Knokke   voor de herdenkingswandeling Guido Burggraeve – zie ook vorige nieuwsbrief.

 

AALSCHOLVERKOLONIE

 

Jozef (beter bekend als Seppen), Karin, Johan en Frank telden maandagavond 99 bewoonde nesten Aalscholver in de Eendenkooi van Meetkerke (minus 14 tov 2015 ). Wim Jans telde deze namiddag de Blauwe Reigers aan de Katte – 19 nesten aldaar

 

FAUNAPLAN HOUTLAND

 

Romain, Noel, Willy e.v.a. zetten zich onverdroten in voor de bescherming van de Gekraagde Roodstaart, Patrijs, Steenuil in Beverhoutsveld en omgeving. Een trotse Romain meldt tot nu  toe  aldaar op 25 verschillende plaatsen zangposten van Gekraagde Roodstaarten. Hopelijk vinden ze er allen een broedstek!

 

BLIKVANGERS – FENOLOGIE – FONTEINTJES

 

Opnieuw prachtige foto’s bij de Blikvangers van onze Machteld op onze mergus.be . Ook kan je steeds zien welke nieuwe zomergasten gesignaleerd werden in onze regio de afgelopen week. Wil je genieten van de stuwtrek op mooi weer dagen: één adres: de Fonteintjes te Zeebrugge!

 

Met vriendelijke groeten

 

Frank

 

Ps en iedereen bedankt die me zijn mobiele en andere gegevens bezorgde!