BLIKVANGERS van 06-06 tot en met 12-06-2016

Machteld Kaesemans

2016-06-14 Grauwe Fitis Johan Buckens

Grauwe Fitis  /  Johan Buckens.

 

Toch nog enkele nieuwe soorten voor deze week. Een grauwe fitis, zeer zeldzaam bij ons, werd door Johan Buckens op enkele meters  van zijn woning gespot. Dit is een 1ste voorjaars vondst voor Vlaanderen. Johan heeft  iets met grauwe fitis, na 4 eerdere vondsten is dit wel noemenswaardig. De zang van de vogel speelt hier een heel belangrijke rol.

 

Een grauwe klauwier in de kuststreek vinden is ook een echte opsteker. Een kwartel zijn drielettergrepige zang plots horen is heel leuk “KWIK-me-DIT”.

 

Speciale aandacht ditmaal voor de uilen. De meeste hebben reeds jongen die wel nog moeten gevoederd worden. De meest voorkomende uilen bij ons zijn steenuil, ransuil, bosuil en kerkuil. Deze week was er ook nog een velduil aanwezig.

 

Als aandenken aan het bezoek van het prachtige nieuwe Zwin, 2 vogels in beeld. Ze gelijken heel goed op elkaar en waren massaal aanwezig op het broedvogeleiland. Bij de telling van het ANB werden 830 kokmeeuwen en 190 zwartkopmeeuwen genoteerd. Bekijk aandachtig beide meeuwsoorten hier in vlucht .

 

Tot volgende week,

 

Machteld.

 

 

Steenuil  /  Ransuil  /  Bosuil  /  Kerkuil

 

2016-06-14 Steenuil Marnix Vyncke 2016-06-14 Ransuil Geert Vanhulle

 

2016-06-14 Bosuil Geert Vanhulle 2016-06-14 Kerkuil Marc Nollet1: Marnix Vyncke  /  2&3: Geert Vanhulle  /  4: Marc Nollet

 

 

WAARNEMERS:

Andy Van Kerckvoorde, Antoine Cornelis, Arlette Mestdagh, Arnout Zwaenepoel, Augustijn De Ketelaere, Bart Mortier, Bart Vantorre, Ben Steeman, Bert Kindermans, Chris Steeman, Claude Mathon, Dario De Backer, Dave Schmitt, Devos Johan, Dirk Content, Dominique, Dries Candaele, Elisabeth Fraeyman, Emile De Clerck, Emmanuel Crul, Eric Hermy, Erik Naeyaert, Erwin Lauwers, Filip De Coster, Filip De Ruwe, Fons De Wispelaere, Frank De Scheemaeker, Frank Van De Velde, Freddy Cordy, Freddy Rogiers, Frederik Willemyns, Gabriel Vanhulle, Gaby Wieme, Geert De Clercq, Geert Lakiere, Gerin Pascale, Guido Orbie, Guido Rappé, Hans Compernolle, Hans Delrue, Hans Vansteenbrugge, Henk Wallays, Hilbran Verstraete, I. Robbe, J Vanryckeghem, Jan Baert, Jan D’hondt, Jan Swimberghe, Jan Willem De Gids, Jasper Louette, Jelle Quartier, Jens D’haeseleer, Jimmy Oostvogels, Jo Packet, Johan Buckens, Johan Claeysier, Johan en Karin Steuperaert-Mels, Johan Vandepitte, Jonathan Brutin, Kenny Hessel, Klaas Debusschere , Koen Baute, Kris De Wit, Kurt Van Damme, Leo Declercq, Lieven De Temmerman, Louis Bostyn, Lowie Lams, Luc De Cat, Luk Ingelbrecht, Machteld Kaesemans, Marc Deknock, Marc Lievrouw, Marc Nollet, Marc Van Daele, Marcel Pottier, Marnix Vyncke, Maurice Meunier, Mylle Johnny, Nick Vanclooster, Nicolas Vanermen, Nicole Joly, Noël Vervaecke, Olivier Dochy, Olivier Vergucht, Patrick Janssens, Patrick Keirsebilck, Pattyn Francis, Paul Decuypere, Paul D’hoore, Paul Maertens, Paul Taelman, Pieter Van Dorsselaer, Renaat Vande Meulebroeke, Resteau Nathalie, Rik Van Looy, Rik Vande Kerchove, Rob De Waijer, Romain Deloof, Rony Lierman, Rudy Deplae, Sam Dewanckele, Schoofs Danielle, Serge Allein, Sien Van Looveren, Stef Vlietinck, Stefaan Anseeuw, Stefaan Brinckman, Stein Vermeersch, Stijn Cooleman, Sven Maly, Thijs Tanghe, Tim Torrekens, Valérie Goethals , Vandeputte Christian, Verduystert J.P, Ward Tamsyn, Ward Vercruysse, Wilfried Pattyn, Willy Dias, Wim Pauwels, Wouter Van Gasse.

 

 

Grauwe Klauwier

 

2016-06-14 Gauwe Klauwier Francis Pattyn

Francis Pattyn

 

 

VOGELS + GEBIED  /  Exacte plaats, aantal en data te vinden bij :  Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=

 

 

Kwartel    /    Patrijs

 

2016-06-14 Kwartel Carine Richerzhagen 2016-06-14 Patrijs Danny ClaeysierCarine Richerzhagen    /    Danny Claeysier

 

 

VOGELLIJST:

 

Kwartel

Zomertaling

Geoorde fuut

Lepelaar

Kwak

Grote zilverreiger

Visarend

Bruine kiekendief

Grauwe kiekendief

Roodpootvalk

Slechtvalk

Steltkluut

Strandplevier

Bosruiter

Krombekstrandloper

Dwergstern

Zwarte stern

Zomertortel

Kerkuil

Bosuil

Velduil

Zwarte specht

Grauwe klauwier

Wielewaal

Cetti’s zanger

Grauwe fitis

Sprinkhaanzanger

Braamsluiper

Blauwborst

Nachtegaal

Gekraagde roodstaart

Paapje

Boompieper

Europese kanarie

Kruisbek

 

 

Zwartkopmeeuw    /    Kokmeeuw

 

2016-06-14 Zwartkopmeeuw Johan Buckens 2016-06-14 Kokmeeuw Marc Nollet

Johan Buckens    /    Marc Nollet

 

Machteld Kaesemans   14/06/2016