BLIKVANGERS van 20-06 tot en met 26-06-2016

Machteld Kaesemans

2016-06-27 Boerenzwaluw Marc Nollet

Boerenzwaluw  /  Marc Nollet.

 

We zijn in een heel rustige periode beland wat nieuwe soorten betreft. Het was dus vrij moeilijk om echte Blikvangers te vinden.

 

De meeste vogels zijn aan het broeden en hierover verschijnen regelmatig alarmerende berichten.  Gedragsecologe Jenny De Laet (UGent) meldde “Dramatisch broedseizoen 2016 voor kool-en pimpelmees”. Natuurpunt voegt eraan toe dat het broedseizoen voor heel wat grondbroeders en Afrikatrekkers slecht is.

Eveneens van Natuurpunt: “Aanhoudende regen moordend voor uilenkroost”. Met de koude temperaturen zijn er bijzonder weinig insecten, ook weinig muizen. De natuurhulpcentra krijgen heel veel jonge en onderkoelde dieren binnen.

 

Ik zocht dan maar naar een soort, de zwaluwen,  die voor het ogenblik volop broeden en HOPELIJK gespaard blijven van deze rampzalige toestand! Alhoewel alle zwaluwen worden gevoed met vliegende insecten. Het gaat hier over de boerenzwaluw, de huiszwaluw en de oeverzwaluw. Volgens de eerste tellingen ziet het er niet slecht uit maar ook hier is het aanbod van insecten van cruciaal belang.

 

De vogellijst en de waarnemerslijst krimpen dus elke week. Nieuw en het vermelden waard is een bonte vliegenvanger in Bulskampveld, een roerdomp die zich liet horen aan Het Pompje, een paar steltkluten en een grauwe kiekendief.

 

Dit was het… jammer, maar van droger en warmer weer is er nog steeds geen sprake!!!

 

Machteld.

 

 

Boerenzwaluw

 

2016-06-27 Boerenzwaluw Johan Buckens 2016-06-27 Boerenzwaluw Marnix Vyncke

Johan Buckens    /    Marnix Vyncke

 

 

WAARNEMERS:

Antoine Cornelis, Arnout Zwaenepoel, Augustijn De Ketelaere, Bart Mortier, Catherine Priem, Daniël Wybo, Dany Depauw, David Botteldoorn, Devos Johan,Dominique Verbelen, Dries Candaele, Emmanuel Crul, Fernand Van Ginderen, Florian Martens, Fons De Wispelaere, Frank De Scheemaeker, Freddy Rogiers, Frederik Willemyns, Gabriel Vanhulle, Gaby Wieme, Geert De Clercq, Gerin Pascale, Guido Rappé, Hans Compernolle, Hans Vansteenbrugge, Isabelle Bossuyt, J Vanryckeghem, Jan De Wit, Jan D’hondt, Jan Mees, Jan Swimberghe, Jasper Louette, Johan en Karin Steuperaert-Mels, Johan Vandepitte, Jonathan Brutin, Jürgen De Witte, Koen Baute, Kris Lesage, Kurt Van Damme, Leo Declercq, Lowie Lams, Luc van den Kerchove, Machteld Kaesemans, Marc De Ceuninck, Marc Nollet, Marc Van Daele, Margaux Boeraeve , Marnix Vyncke, Mathias Wackenier, Mylle Johnny, Nick Vanclooster, Noël Vervaecke, Patrick Janssens, Paul Decuypere, Peter Bastiaensen, Pierre Blockx, Pieter Van Dorsselaer, Resteau Nathalie, Rik Vande Kerchove, Romain Deloof, Ruben Saey, Rudy Deplae, Sam Dewanckele, Sien Van Looveren, Stefaan Anseeuw, Stefaan Brinckman, Thibault Snauwaert, Thijs Tanghe, Tony Parmentier , Valérie Goethals , Verduystert J.P, Ward Tamsyn, Willy Dias.

 

 

 

Huiszwaluw

 

2016-06-27  Huiszwaluw Marc De Ceuninck

Marc De Ceuninck

 

 

VOGELS + GEBIED  /  Exacte plaats, aantal en data te vinden bij :  Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=

 

 

2016-06-27 Huiszwaluw Tom Slegers 2016-06-27 Huiszwaluw Herman Blockx

Tom Slegers    /    Herman Blockx

 

 

 

VOGELLIJST:

 

Kwartel

Zomertaling

Lepelaar

Roerdomp

Grote zilverreiger

Wespendief

Bruine kiekendief

Blauwe kiekendief

Grauwe kiekendief

Slechtvalk

Steltkluut

Dwergstern

Grote stern

Bosuil

Zwarte specht

Wielewaal

Boomleeuwerik

Cetti’s zanger

Sprinkhaanzanger

Blauwborst

Nachtegaal

Gekraagde roodstaart

Bonte vliegenvanger

 

 

Oeverzwaluw

 

2016-06-28 Oeverzwaluw Marnix Vyncke

Marnix Vyncke

 

2016-06-28 Oeverzwaluw Johan Buckens 2016-06-28 Oeverzwaluw Herman BlockxJohan Buckens    /    Herman Blockx

 

 

Machteld Kaesemans  27/06/2016