BLIKVANGERS van 22-08 tot en met 28-08-2016

Machteld Kaesemans

2016-08-30 Visarend Marnix Vyncke

Visarend  /  © Marnix Vyncke.

 

De najaarstrek van de visarend is in volle gang. Meerdere dagen werden hier of daar een rustende, foeragerende of doortrekkende visarend gezien … steeds een hele belevenis! De draaihals doet het ook zeer goed in deze week. Grauwe kiekendief, kleine strandloper, Temmincks- en krombekstrandloper zijn eveneens onderweg. Ik kan hier niet alle nieuwe soorten opsommen, daarvoor dient de vogellijst, maar een kuifaalscholver mag toch eventjes vernoemd worden. Onze zwaluwen slijten hun laatste dagen in onze streek of zijn al vertrokken.

 

Het tweede deel van de Blikvangers richt zich opnieuw op de vangst en het ringwerk. Een hele reeks mooie foto’s werden er gemaakt door Marc tijdens het ringen. Klik hier om ze te zien,  dan kan je zeer goed de kenmerken van deze kleine vogels bekijken, en zeker het werk van Antoine onze ringer, van Augustijn en van andere helpers appreciëren.

 

Machteld.

 

 

Draaihals  /  Grauwe Kiekendief  /  Kleine Strandloper  /  Krombekstrandloper

 

2016-08-30 Draaihals Marc De Ceuninck 2016-08-30 Grauwe Kiekendief Johan Buckens

 

2016-08-30 Kleine Strandloper Filip De Ruwe 2016-08-30 Krombekstrandloper Jan Baert

© Marc De Ceuninck  /  Johan Buckens  /  Filip De Ruwe  /  Jan Baert

 

 

WAARNEMERS:

Albert Neyt, Antoine Cornelis, Arlette Mestdagh, Arnout Zwaenepoel, Augustijn De Ketelaere, Baetsle Rudi, Bernard Miserez, C Jacobs, Carine Richerzhagen, Carl Vertommen, Carl-Eric Anspach, Catherine Priem, Cel Van Hooydonk, Christophe Jacobs, Cyr Mestdagh, Daniël Wybo, Denis Van Der Elst, Devos Johan, Diemer Vercayie, Dirk Content, Dirk Werbrouck, Dries Candaele, Elie Coremans, Emmanuel Crul, Eric Hermy, Erwin Derous, Filip De Ruwe, Fons De Wispelaere, Francis Wyns, Frank De Scheemaeker, Franky Bauwens & Dominique Verbeke, Gaby Wieme, Geert Carette, Geert Vanhulle, Guy Janssens, Hans De Blauwe, Hans Delrue, Hilbran Verstraete, J Vanryckeghem, Jan Rottiers, Jan Swimberghe, Jan Talloen, Jean Pieters, Jo Packet, Joachim Pintens, Johan Buckens, Johan en Karin Steuperaert-Mels, Karel Tack, Koen Baute, Kurt Van Damme, Leo Declercq, Louis Robeyns, Lowie Lams, Luc Van Den Kerchove, Luc Vanpaemel, M Flasse, Machteld Kaesemans, Marc Deknock, Marc Nollet, Marc Rogghe, Marc Van Daele, Marcel Pottier, Martijn Roos , Mathias D’haen, Mylle Johnny, Nick Vanclooster, Noël Vervaecke, Olivier Dochy, Olivier Vergucht, Patrick Janssens, Patrick Keirsebilck, Paul Decuypere, Pierre Blockx, Reinhardt Strubbe, Resteau Nathalie, Rijn Van Maele, Robrecht Pillen, Romain Deloof, Rony Lierman, Rudy Deplae, Sam Dewanckele, Serge Allein, Simon Feys, Simon Vyncke, Stefaan Brinckman, Stefan Masure, Steyn Van Assche, Stijn Baeten, Stijn Cooleman, Sylvain Rousseaux, Thijs Tanghe, Tim Adriaens, Tim Caers, Tony Parmentier , Valérie Goethals , Verduystert J.P, Wauters Jean, Wilfried Pattyn, Willem Jans, Willy Dias, Willy Vermeersch, Wout De Rouck.

 

 

Rietzanger en Waterrietzanger

 

2016-08-30 Rietzanger en Waterrietzanger Marc Nollet

 

© Marc Nollet

 

 

Vangnetten    /    Antoine en Augustijn in het riet

 

2016-08-30 Vangnetten Marc Nollet 2016-08-30 Antoine en Augustijn vangst Marc Nollet

© Marc Nollet

 

 

VOGELLIJST:

 

Kuifduiker

Geoorde fuut

Zwarte ooievaar

Lepelaar

Roerdomp

Koereiger

Koereiger

Purperreiger

Grote zilverreiger

Kuifaalscholver

Visarend

Wespendief

Zwarte Wouw

Bruine kiekendief

Blauwe kiekendief

Grauwe Kiekendief

Havik

Slechtvalk

Waterral

Porseleinhoen

Bosruiter

Kleine strandloper

Temmincks strandloper

Krombekstrandloper

Reuzenstern

Grote stern

Zwarte stern

Zomertortel

Kerkuil

Bosuil

Draaihals

Zwarte specht

Boomleeuwerik

Cetti’s zanger

Waterrietzanger

Sprinkhaanzanger

Braamsluiper

Blauwborst

Nachtegaal

Gekraagde roodstaart

Paapje

Bonte vliegenvanger

Boompieper

Europese kanarie

 

 

Nachtegaal    /    Bonte Vliegenvanger

 

2016-08-30 Nachtegaal Johan Buckens 2016-08-30 Bonte Vliegenvanger

© Johan Buckens

 

Machteld Kaesemans 30/08/2016