Watervogeltellingen januari 2017

Marc De Ceuninck

Komend weekend is het de vierde telling van het seizoen: de januari-telling, de watervogeltelling bij uitstek! Duizenden tellers in Europa, Afrika en Azië gaan watervogelpopulaties tellen, dit sinds 1967!!! We maken ons dus op voor een toptelling!!

 

Er is één gemeenschappelijke telling naar de Achterhaven van Zeebrugge en de polders rond Lissewege en Zeebrugge. Afspraak zondag 15/01 om 8u45 aan de randparking, Havenstraat te Brugge. Terug 12u15. Laarzen en warme kledij noodzakelijk. Iedereen welkom.

 

 

Toch nog even terugkijken naar de telling van december.

 

In totaal  telden we deze keer   35812  watervogels (excl. wilde ganzen).  Dit is wat aantallen betreft een eerder matige telling.

 

De top 5 van de gebieden waar de meeste watervogels werden geteld, zag er in december  als volgt uit:

1 Uitkerkse Polder UITKERKE 9302
2 Achterhaven ZEEBRUGGE 3953
3 Poldercomplex Damme West DAMME 1364
4 Zeekanaal BRUGGE-ZEEBRUGGE 1067
5 Afleidingskanalen Heist-Zelzatebruggen ZEEBRUGGE 1028

 

De top 5 van de talrijkste soorten zijn ongeveer dezelfde als de vorige jaren.

 

1 Smient 9949
2 Wilde Eend 7667
3 Kievit 5176
4 Meerkoet 3604
5 Wintertaling 1384

 

 

De roodkeelduiker in de Achterhaven mogen we zeker een  uitschieter noemen! Het was reeds enkele jaren geleden dat we die soort hier nog tijdens de watervogeltellingen hadden. Dodaars en fuut deden het normaal..

 

Alle reigerachtigen blijven het goed doen. We telden oa  11 koereigers.  .  Er zaten nog 30 kleine zilverreigers ,11 grote zilverreigers  en 131 blauwe reigers. Er werden ook  2 roerdompen gespot.

 

Bij de zwanen  werden er enkel  knobbelzwanen (159 ex ) gezien.

 

Alle eenden halen behoorlijke aantallen.  Krakeenden ( 652 ex ) scoren de laatste tellingen steeds hoog.

Leuke soorten die we telden:  4 toppers, 1 ijseend, 2 grote zee-eenden , 4 middelste zaagbek en     ( slechts ) 12  brilduikers.

 

Waterral ( 11 ex ) en waterhoen ( 1113 ex )  scoren hoge aantallen.

 

Bij de steltlopers waren er weing wulpen ( 702 ex ) . Voor de rest geen uitschieters maar toch enkele leuke waarnemingen en aantallen: 18 bontbekplevieren, 532 goud- en 36 zilverplevieren, 40 kemphanen,15 zwarter ruiter, 67 tureluur, 9 witgatjes……en 2 oeverlopers.

 

 

Dit weekend gaan we dus voor de ” JANUARI-TELLING “. Men voorspelt eerder winters weer met temperaturen rond of net boven het vriespunt . We kijken  uit naar mooie aantallen en leuke soorten……….

 

Iedereen welkom!!