Watervogeltellingen februari 2017.

Marc De Ceuninck

 

Volgend weekend is het de vijfde telling van het seizoen.

Er is zoals gewoonlijk één gemeenschappelijke telling naar de Achterhaven van Zeebrugge en de polders rond Lissewege en Zeebrugge. Afspraak zondag 19/02 om 8u45 aan de randparking, Havenstraat te Brugge. Iedereen welkom.

Toch eerst nog even terugkijken naar de telling van januari.

In totaal telden we in januari 40372 watervogels (excl. wilde ganzen). In vergelijking met de 50000 ex vorig jaar is dit eerder matig wat aantallen betreft, wel in dezelfde lijn als de andere voorbije jaren.

De top 5 van de gebieden waar de meeste watervogels werden geteld, zag er in januari als volgt uit:

1 Uitkerkse Polder UITKERKE 12287
2 Achterhaven ZEEBRUGGE 5594
3 Lage Moeren MEETKERKE 1104
4 Afleidingskanalen Heist-Zelzatebruggen ZEEBRUGGE 1104
5 Poldercomplex DUDZELE 944

De top 5 van de talrijkste soorten zijn dezelfde als de vorige jaren.

1 Smient 11035
2 Wilde Eend 7264
3 Kievit 6792
4 Meerkoet 3337
5 Wintertaling 2706

 

Er waren geen duikers te bespeuren tijdens de tellingen….. Dodaars en fuut deden het normaal..

Alle reigerachtigen blijven het goed doen. We telden oa 10 koereigers. Er zaten nog 20 kleine zilverreigers. Met 25 grote zilverreigers halen we een topresultaat over de voorbije 10 jaar watervogeltellingen. Er werd ook 1 roerdomp gespot.

Bij de zwanen werden er enkel knobbelzwanen gezien.

Krakeenden ( 845 ex ) scoren opnieuw heel hoog.

Leuke soorten eenden die we telden: 1 ijseend, 4 grote zee-eenden , 1 Zwarte zee-eend en ( slechts ) 13 brilduikers. Nergens werden zaagbekken gezien.

We telden relatief weinig kieviten ( 6792 ex ) . Voor de rest geen uitschieters maar toch enkele leuke waarnemingen en aantallen: 20 kluten, 33 bontbekplevieren, 315 goud- en 90 zilverplevieren, 99 kemphanen, 17 zwarter ruiter, 78 tureluur, 6 witgatjes, 97 steenlopers ……en 1 oeverlopers.

Dit weekend gaan we dus voor de voorlaatste telling van het lopende seizoen.. Men voorspelt aangename mooie dagen voor het weekend, de voorbije dage kregen we al wat lentegevoel….. we kijken uit naar mooie aantallen en leuke soorten……….

Iedereen welkom en misschien tot zondag!