ZEDELGEM: gemeente met een hart voor Zwaluwen!

Machteld Kaesemans

Ieder jaar trekken tientallen vrijwilligers in de zomer erop uit om de bezette nestjes van Zwaluwen te tellen in hun gemeente. Zo ook Noël Vervaecke voor de gemeente Zedelgem. Vorige zomer stelde Noël vast dat er een serieus probleem was met de kleine kolonie Huiszwaluwen aan de Vrije Basisschool “Het Dorp” in het centrum. Veel nestjes vielen naar beneden door de slechte kwaliteit van de modder die de Zwaluwen gebruikten om te metselen alsook door de loskomende verf van de dakgoot. Noël was ook getuige van een curieus verschijnsel : een groep van een twintigtal jonge Gierzwaluwen was er (wanhopig ?) op zoek naar een eigen nestplaats en vond er niets beters op dan de Huiszwaluwen wat te pesten door ze uit hun nestjes te jagen. Dus blijkbaar is de nood aan nestgelegenheid voor Gierzwaluwen op die plek ook héél groot.

De Milieudienst van de gemeente Zedelgem in de persoon van Mevrouw Isabelle Vackier werd op de hoogte gesteld van het probleem en was dadelijk bereid om hier een project van te maken. Op de school zelf was de Directie samen met het Oudercommitee ondertussen bezig met de plannen voor een groene speelplaats en zij waren dan ook onmiddellijk super-enthousiast over  het Zwaluwenproject.

                                     

Ikzelf werd er ook bij betrokken en na grondig overleg besloten we om tien nestkasten voor Gierzwaluwen en tien kunstnestjes voor Huiszwaluwen aan te brengen onder de dakgoten. Er werden ook mestplankjes voorzien onder de nestjes voor de Huiszwaluwen.

De Milieudienst van de gemeente creëerde twee wondermooie Info-borden om aan de schoolmuur  uitleg te verschaffen over het speciale leven van zowel de Gierzwaluw als de Huiszwaluw.

Het had nog heel wat voeten in de aarde maar op zaterdag 18 februari was het eindelijk zover : de nestkasten en kunstnestjes werden deskundig opgehangen dankzij de professionele hulp van Piet Roose, lid van het Oudercommitee, die met de schaarlift rondvloog als was het een speelgoedautootje.  Alles is nu klaar om binnen een aantal weken de Zwaluwen hier opnieuw te laten nestelen wanneer ze terugkeren uit hun winterverblijf in Afrika. Dat wordt uitkijken !

Met dank aan Isabelle Vackier (Milieudienst Zedelgem), Sien Van Looveren (Projectmedewerker Regionaal Landschap Houtland), De Directie en het Oudercomitee van de VBS Zedelgem “Het Dorp” , Patrick Claeys voor het advies en Natuurpunt Zedelgem in de persoon van Noël Vervaecke die het ganse project in gang stak en opvolgde.

Willy Vermeersch, (Gier)Zwaluwen Werkgroep Brugge