Herdenkingswandeling Guido Burggraeve – Maandag 01 Mei 2017 – Zwinbosjes Knokke

Machteld Kaesemans

Voor het tweede jaar op rij herdachten we Guido voor al wat hij voor het Zwin en de natuur betekend heeft.

Niet minder dan 80 familieleden en kennissen van Magda, Natuurpunt en Mergus sympathisanten waren om 6u aanwezig  aan de ingang van het Zwin voor wat een prachtige, vogelrijke wandeling zou worden.

De dag voordien vond er een ongekende stuwtrek plaats langs de kust met o.a. meer dan 22.000 vogels en tientallen zeldzaamheden over de telpost van de Fonteintjes te Zeebrugge. We waren dan ook meer dan benieuwd of deze spectaculaire trek zich verder zou zetten of stil zou gevallen zijn. Want met vogels en vogeltrek weet je nooit.

Ziehier het relaas van de ervaringen van de Frank groep.

De eerste stappen lieten alvast het beste vermoeden: 5 Blauwe Reigers trokken reeds enkele minuten na 6u in noordwestelijke richting door. De eerste stop was goed voor een lifer voor velen van ons. Een Iberische tjiftaf  liet zich enkele malen mooi horen. Op deze link door Jan Vanwynsberghe doorgegeven kunnen jullie de vogel nog horen en bekijken.

https://youtu.be/h1Y6Gu4JtaM (kies instellingen: 1080p-HD voor de scherpste weergave).

In de Zwinbosjes zelf is het traditioneel één zangfestijn en dat was ook deze keer zo: Nachtegaal, Braamsluiper, Sprinkhaanzanger, Grasmus, Fitis, Boomleeuwerik: ze zongen allen om ter mooist. Ondertussen waren ook al eens 1 en 2 Purperreigers overgevlogen en kwam de zwaluwentrek op gang.

Aan het trektelplatform aan de ‘Haas’ heb je een prachtig zicht op het Zwin zelf en genoten we van de eerste Lepelaars, 15 Dwergstern, baltsende Visdieven, een man Roodborsttapuit en een Sprinkhaanzanger lieten  zich langdurig bekijken.

Een kwartier later de waarneming van de dag: een mannetje Steppenkiekendief komt zowaar in rustig tempo de duinrand overgevlogen en het uiterst lichte verenkleed, de witte stuit en wigvormige zwarte handpennen laten zich mooi bekijken. Top!

Ondertussen onze eerste Koekoek, zingende Boomleeuwerik, overvliegende Beflijster en een Nachtegaal die minutenlang in een struiktop open en bloot zit te zingen: nog maar zelden meegemaakt. We wuiven naar Antoine en zetten koers richting de Shelter voor een heerlijk ontbijt.

Bart B – ja de Bart kan het al bijna net zo goed zeggen als zijn papa – dankt alle aanwezigen en schetst een mooi beeld van Guido: zijn kennis, zijn mopjes, zijn enthousiasme…het is net of ik Guido weer hoor praten.

Daarna trekken we met velen richting Zwindijk met mooi zicht op het sterneneiland. De trek is nog volop aan de gang en Zwarte Wouw (2), Purperreiger (2), Lepelaar (9 +11), Grote Zilverreiger (5), Boomvalk (1), Smelleken (1), Bruine Kiek (3) zijn de toppers naast een mooie Ransuil ter plaatse.

Opgewekt en blij verlaten we het Zwin en t.h.v. de Burkeldijk wuift de derde Zwarte Wouw van de dag ons uit.

Bedankt alle medegidsen Patrick J, Koen M en Bart B en alle deelnemers aan de wandeling en het ontbijt en de uitbaters van de Shelter voor het heerlijke democratische geprijsde ontbijt. Tot volgend jaar – om 05u of 06u jullie horen het bijtijds

Frank De Scheemaeker – frank.descheemaeker@skynet.be

Vz www.mergus.be