BLIKVANGERS van 7/08 tot en met 13/08/2017

Machteld Kaesemans

De sterren van deze week zijn de porseleinhoen en de waterrietzanger.

Porseleinhoen werd niet meer gezien sinds september 2016. Deze week werd hij zowel gespot tussen het riet op de Monnikenwerve en bij vangst en ringen aan de Eendenkooi.   De waterrietzanger is een kwetsbare zangvogel uit de familie Acrocephalidae. Het is een lange afstandstrekker die hier niet broedt maar op doortocht is naar het zuiden. Hij is op wereldschaal bedreigd en staat op de rode lijst. Er werden tot hiertoe een twaalftal vogels geringd aan de Eendenkooi, hierdoor kan men de vogels beter opvolgen en beschermen.

Een grote karekiet, een grauwe klauwier, een snor, een nachtegaal e.a. werden ook geringd.

Een drietal steltkluten zitten nog steeds aan de Put van Vlissegem, waarschijnlijk niet meer voor lang en  dan is het wachten en uitkijken tot volgend jaar!

Als laatste wil ik deze kleine vogels ook in het daglicht plaatsen. Een eerste terugkerende tapuit, een prachtige kneu, een altijd mooie en kleurrijke putter en een ringmus. Deze laatste wordt niet meer zoveel gezien, net als zijn broer of zus de huismus. Hopelijk wordt dit binnenkort beter.

Dit was het dan voor de voorbije week.

 Veel groetjes van Machteld.

Antoine met Porseleinhoenen

© Lowie Lams

Waterrietzanger

© Marc Nollet

Grote Karekiet

© Augustijn De Ketelaere

Grauwe Klauwier

© Lowie Lams

WAARNEMERS:

Adriaan Seynaeve, Antoine Cornelis, Arthur Floren, Augustijn De Ketelaere, Bart Mortier, Bernard Miserez, Carl Vertommen, Catherine Priem, Cornet Andy, Danny Claeysier, Denis Van Der Elst, Dirk Werbrouck, Dries Candaele, Els Vermeersch, Emmanuel Crul, Erwin Lauwers, Etienne Peeters, Fernand Van Ginderen, Filip De Coster, Fons De Wispelaere, Frank De Scheemaeker, Freddy Rogiers, Frederik Willemyns, Gaby Wieme, Garben Logghe, Geert De Clercq, Gerda, Keulemans, Guido Orbie, Hans Compernolle, Hans De Blauwe, Hans , elrue, Isabelle Bossuyt, J Vanryckeghem, J. Carney, Jan D’hondt, Jan Pauwels, Jan Swimberghe, Jasper Vandecasteele, Jens D’haeseleer, Johan Beyne, Johan en Karin Steuperaert-Mels, Johan Lippens, Karel Tack, Karim Neirynck, Koen Baute, Kurt Van Damme, Leo Declercq, Louise Huyghebaert, Lowie Lams, Luc De Cat, Luc Vanpaemel, Luk Ingelbrecht, Machteld Kaesemans, Marc Allewaert, Marc Clignez, Marc De Ceuninck, Marc Nollet, Marc P, Marcel Pottier, Marnix Vyncke, Martijn Roos , Michael Parmentier, Michel Louette, Mylle Johnny, Nick Vanclooster, Noël Vervaecke, Oliver Mechthold , Patrick Keirsebilck, Pattyn Francis, Paul Decuypere, Paul D’hoore, Peter Pollefoort, Philippe Deprez, Piet Smessaert, Pieter Vervloet, Reinoud Allaert, Resteau Nathalie, Rik Vande Kerchove, Robrecht Pillen, Romain Deloof, Rony Lierman, Roosmarijn Steeman, Ruben Saey, Rudy Deplae, Sam Dewanckele, Sander Bruylants, Stefaan Anseeuw, Stefaan Brinckman, Steven Vangompel, Stijn Baeten, Thijs Tanghe, Tom Ameye, Tony Parmentier , Van Impe Yvan, Verduystert J.P, W. Eloot, Wannes Bos, Wilfried Pattyn, Willy Aelvoet, Willy Dias, Wim Pauwels, Wout De Rouck.

 

Steltkluut

© Marnix Vyncke

VOGELS + GEBIED  /  Exacte plaats, aantal en data te vinden bij :  Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=

Tapuit

© Marc Nollet

Kneu

© Marc Nollet

Putter

© Geert Vanhulle

VOGELLIJST:

Kwartel, Zomertaling, Geoorde fuut, Zwarte ooievaar, Lepelaar, Grote zilverreiger, Wespendief, Bruine kiekendief, Havik, Slechtvalk, Porseleinhoen, Steltkluut, Bosruiter, Grote stern, Zwarte stern, Zomertortel, Kerkuil, Bosuil, Zwarte specht, Grauwe klauwier, Cetti’s zanger,  Waterrietzanger, Grote karekiet, Snor, Blauwborst, Nachtegaal, Gekraagde roodstaart, Boompieper.

Ringmus

© Marnix Vyncke

Bovenste foto: © Porseleinhoen / Marc Nollet

Machteld Kaesemans 15/08/2017