BLIKVANGERS van 14/08 tot en met 20/08/2017

Machteld Kaesemans

Een groeiend aantal en soorten vogels en een groeiend aantal waarnemers, zo ziet het er deze week uit.

Deze Blikvangers zijn vooral gewijd aan de zeevogels omdat door de noordwesten- en westenwinden de vogels meer de kust naderen. Zo zagen we Jan-van-genten, Noordse stormvogel, drieteenmeeuw, kleine jager, Noordse stern, visdief, grote stern en dwergstern.

Een andere opmerkelijke waarneming is de pleisterende visarend in Vloethemveld. Het domein is niet toegankelijk maar misschien is de vogel te zien vanaf de uitkijktoren. Ook ik zag eventjes een visarend aan Weiden ’t Pompje.

Eveneens belangrijke nieuwigheden zijn purperreiger, steppekiekendief, 5 grote zilverreigers, Temmicks strandloper, graszanger, waterrietzanger…niet bij het ringen, fluiter, bonte vliegenvanger en een rietzanger met leucisme geringd door Antoine.

Wellicht volgende week nog meer nieuwtjes…wie weet een griel of een morinelplevier, laat ons maar dromen!!!

Groetjes van Machteld.

Visarend in vlucht

© Marnix Vyncke

Jan-van-Gent

© Jan Baert

WAARNEMERS:

Albert Neyt, Antoine Cornelis, Arnout Zwaenepoel, Arthur Floren, Augustijn De Ketelaere, Baetsle Rudi, Bart Mortier, Bart Theunis, Benoît Segaert, Bernard Miserez, Bram D’hondt, Bram Vlaeminck, Bruno Beyen, Brys Lily, Carlos Terseleer Lillo, Caroline De Wulf, D. Peeters, Dany Depauw, Davy Bosman, De Munck Benoit, Denis Van Der Elst, Dennis Monbaliu, Dirk Werbrouck, Dries Candaele, Elie Coremans, Emmanuel Crul, Eric C.L. Marteijn, Eric Hermy, Eric Penet, Erik Etienne, Erwin Sys, Etienne Peeters, Evy Van Heygen, Fernand Van Ginderen, Fons De Wispelaere, Francis Wyns, Frank De Scheemaeker, Freddy Rogiers, Gaby Wieme, Geert De Clercq, Geert De Wispelaere, Gert Huygelen, Gilles Bavay, Guido Orbie, Guido Rappé, Han Van Yperen, Hans De Blauwe, Hans Delrue, Hans Vansteenbrugge, Harry Vandecnocke, Hilbran Verstraete, Hilde Deneir, I. Robbe, Isabelle Bossuyt, J Vanryckeghem, Jan D’hondt, Jan Joris, Jan Ruymen, Jan Seys, Jan Swimberghe, Jasper Vandecasteele, Joachim Pintens, Johan en Karin Steuperaert-Mels, Johan Lippens, Jonas Ghyselen, Jonas Pottier, Karim Neirynck, Katelijne Kaerts, Kelle Moreau, Kenny Hessel, Koen Baute, Kris De Wit, Krist Calmeyn, Kurt Van Damme, Larissa Suelze, Laurie Vanden Daele, Leo Declercq, Louise Huyghebaert, Lowie Lams, Luc De Cat, Luc Vanpaemel, Maarten Goessaert, Machteld Kaesemans, Marc Nollet, Marc P, Marcel Pottier, Marnix Vyncke, Mathieu Vandewiele, Mylle Johnny, Nick Vanclooster, Noël Vervaecke, Norbert De Clercq, Patricia Depree, Patrick Keirsebilck, Paul Decuypere, Paul Maertens, Peter Watthy, Peter Wijnsouw, Philip De Somer, Philippe Deprez, Pierre Blockx, Piet Theerens, Pieter Van Dorsselaer, Pieter Van Hauwaert, Reinhardt Strubbe, Rik Van Looy, Rik Vande Kerchove, Robbe Cool, Robrecht Pillen, Romain Deloof, Rony Lierman, Rudy Deplae, Sam Dewanckele, Sebastiaan Hanoulle, Serge Allein, Simon Coudeville, Stefaan Anseeuw, Stefaan Brinckman, Sterckx Patrick, Steven D’haese, Stijn Baeten, Stijn Borny , Stijn Cooleman, Thijs Tanghe, Tim Tytgat, Tom Martin, Tony Parmentier , Valérie Goethals , Vandewiele Pascal, Verduystert J.P, Vic Puype, Vic Verhaeghe, Wannes Bos, Wilfried Pattyn, Willy Aelvoet, Willy Dias, Willy Van Praet, Wim Pauwels, Wim Trio, Wout De Rouck, Wouter Van Assche.

Noordse Stormvogel

Drieteenmeeuw

Kleine Jager

© Marc De Ceuninck

VOGELS + GEBIED  /  Exacte plaats, aantal en data te vinden bij :  Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=

Visdief

© Patrick Keirsebilck

Noordse Stern

© Marc De Ceuninck

Grote Stern

© Miel Ferdinande

Dwergstern

© Jan Baert

VOGELLIJST:

Zomertaling, Geoorde fuut, Noordse stormvogel, Zwarte ooievaar, Lepelaar, Kwak, Purperreiger, Grote zilverreiger, Jan-van-Gent, Visarend, Wespendief, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Steppekiekendief, Havik, Slechtvalk, Waterral, Porseleinhoen, Steltkluut, Strandplevier, Bosruiter, Temmincks strandloper, Geelpootmeeuw, Noordse stern, Grote stern, Zwarte stern, Kleine jager, Zomertortel, Kerkuil, Bosuil, Kleine bonte specht, Zwarte specht, Wielewaal,  Cetti’s zanger,  Waterrietzanger, Graszanger,  Fluiter Sprinkhaanzanger, Braamsluiper, Blauwborst, Nachtegaal, Gekraagde roodstaart, Paapje, Bonte vliegenvanger, Boompieper, Kruisbek.

Rietzanger met lichte kleurafwijking

© Antoine Cornelis

Bovenste foto: © Visarend Filip De Ruwe

Machteld Kaesemans 22/08/2017