Sfeerverslag Mergus Winterfeest – 2 februari 2018.

Machteld Kaesemans

Het ganse kernbestuur van Mergus was om 19u stipt in Vormingsplus aanwezig om de zalen in orde te zetten, de versnaperingen te verdelen, de laptops, beamers, schermen en boekenstands op te stellen en een PowerPoint-presentatie van Marc N met jaaroverzicht van de Mergus activiteiten in 2017 te vertonen.

Om halfacht waren we klaar, net op tijd om de grote schare Mergussers te verwelkomen. Drieëntachtig  personen – een recordaantal voor deze manifestatie – genoten van een veelzijdige avond .

Na een inleidend woordje van de voorzitter, sprak Jan Swimberghe een passende lofrede uit en reikte daarna de Mergus Award 2018 uit aan Romain Deloof voor zijn niet aflatende inzet voor de natuur in de brede zin van het woord: broedvogelonderzoek, watervogeltellingen, natuurbeheer in de Leiemeersen en Beverhoutsveld en zoveel meer andere kleine en grote “Orca”- zaken! Romain, proficiat en bedankt!

Daarna kwam Mergus vriend Eddy Gadeyne zijn nieuw stootvogelboek voorstellen; een pareltje qua inhoud, lay-out en foto’s en met een uitstekende bijdrage over het broedgeval van de Boomvalk in de Miseriebocht door onze Ruben Saey. Na de voorstelling gingen zijn boeken dan ook als zoete broodjes over de toonbank. Frank hield nog 4 boeken in reserve bij zich. Voor €20 kunnen jullie er nog steeds ééntje aanschaffen! Doen! Geef me maar een seintje!

                                                                                                        

Johan en Frank lichtten daarna aan de hand van een PowerPoint-presentatie van Marc Dc het recente Mergus engagement toe, ook om de poldergraslanden in de regio te beschermen.  Mergus ging daarvoor een samenwerkingsverband aan met de NP afdelingen Brugge en Damme. Mergus kreeg een ruime perimeter toegewezen in Koolkerke en Dudzele en werd onmiddellijk voor de leeuwen gegooid toen eind december al 10,5 ha kon aangekocht worden op de grens van Koolkerke en Damme. In de volgende Nieuwsbrieven en op de Mergus website komt weldra meer informatie. Bedankt Jan S, Marc Dc en Johan V. voor de voorbereidende hulp.

Daarna kwam de hoofdspreker van de avond Eric Stienen aan het woord met als onderwerp de meeuwen en sternen aan de Vlaamse Kust. Het werd een uiterste boeiende uiteenzetting waar achtereenvolgens de evolutie van het aantal broedkoppels sinds 1985, het ringproject en het zenderproject werden toegelicht. Wat onthielden we: dat we door het creëren van de Zeebrugse Voorhaven zowat voor alle meeuwen en sternen minstens één jaar de  Europese 1% norm haalden wat betreft het aantal  broedende koppels; dat de daaropvolgende beleidsmaatregel ter bescherming van deze broedkoppels, het aanleggen van een (schier)eiland geen succes was op lange termijn; dat predatoren als ratten, katten en vossen ieder jaar telkens opnieuw de kolonies leeg roofden. De meeuwen zwierven uit en begonnen op tientallen plaatsen in de regio verspreid te broeden: op daken van huizen en kantoren in de kuststeden en op daken van fabrieken in het binnenland.

Niettemin liepen de aantallen dramatisch terug. Uit kleurring onderzoek blijkt dat ‘meeuwen’ in het algemeen zeer plaats trouw zijn en na hun overwintering in het Zuiden steevast naar hun vroegere broedplek terugkeren. Enkele jaren geleden werden enkele tientallen vogels van een zender voorzien, wat nog tot meer gedetailleerde informatie leidde. Daaruit blijkt dat ieder individu zijn eigen vast dagpatroon heeft en dat Zilvermeeuwen meer dan Kleine Mantelmeeuwen op zee gaan foerageren. Ook de dagtrek naar de Croky fabriek in Moeskroen werd mooi visueel in beeld gebracht alsmede het feit dat veel meeuwen bij ons weide- i.p.v. zeevogels geworden zijn. Alle gegevens worden voor het ogenblik geanalyseerd met de bedoeling de (vermeende) overlast beter te kunnen duiden en eventueel aanpakken.

Na wederzijdse dankbetuigingen van de voorzitter naar zijn bestuur, bedankte de voorzitter tot slot ‘onze’ Machteld voor haar uitstekende rubriek Blikvangers op onze www.mergus.be website.  Hiervoor werd haar een welverdiend bloemstuk aangeboden.  De aanwezige fotografen hadden een drukke avond.

We besloten de avond met een gezellig samenzijn aan de bar waar duizend en één anekdotes werden opgehaald, plannen gesmeed werden voor het nieuwe jaar, de stootvogeltelling werd aangekondigd, stootvogelboeken werden verkocht en het bezoek aan de Ross’ Meeuw ‘s anderendaags werd voorbereid.  

Iedereen werd (en wordt) bedankt voor haar/zijn aanwezigheid en tot op één van de vele activiteiten.

Frank en het ganse Mergus bestuur.

Tekst: Frank Descheemaeker

Foto’s: Marc N, Pierre A, Frank DS