Blikvangers van 18/06 tot en met 24/06/2018

Machteld Kaesemans

Hier ben ik terug met de wekelijkse Blikvangers. Het is een rustige periode om vogels te spotten. Geen nieuwe soorten, geen trek want onze vrienden zijn aan het broeden of aan het voederen.

Hetgeen nu volgt is eigenlijk geen echte blikvanger maar een schreeuw om aandacht. Het gaat over de akker- en weidevogels,  in eerste instantie over de kievit die met uitsterven bedreigd wordt. Bij de veldleeuwerik en grutto gaat het er ook heel slecht aan toe. Goede weidevogelgebieden zijn de afgelopen decennia steeds schaarser geworden. Een belangrijke oorzaak van de achteruitgang is de intensivering van de landbouw, stadsuitbreiding, wegenaanleg en toenemende recreatiegebieden. De grootschalige weidelandschappen met een te lage waterstand en eentonig raaigras dat vaak en vroeg in het jaar gemaaid wordt, geven  aan de weidevogelkuikens weinig kansen om te overleven. Verder hebben we  nog de predatie, maar dit is van alle tijden. Dit zijn dieren die zich voeden met andere dieren. Als voorbeeld noem ik hier bruine kiek, sperwer, havik, zwarte kraai, slechtvalk en vele andere die zich durven te goed doen aan pulli en eieren van andere soorten. Wellicht helpen wij door het ingeven van onze waarnemingen.

Hierna wat beter nieuws. De grote bonte specht deed het dit jaar heel goed geloof ik. Dagelijks worden er waarnemingen gepost van de ouders en juveniele vogels (zie de foto’s). Als bijzonderheid laat ik jullie ook een witte boerenzwaluw zien, gespot door Koen Baute.

Nog een prachtige afsluiter komt uit de Zwinbosjes. Men vloog over dit gebied met een drone om de broedplaatsen van reigers en lepelaars te fotograferen en te weten waar en hoeveel er gebroed wordt. Lees de volgende tekst van Wouter en bekijk de laatste foto.

Dag Frank,

Yes, bingo!! Ik zie ook een kleine zilver op het nest zitten; als we het allebei zien zal het wel juist zijn! 😉

Super! Dat verklaart een beetje de opstoot in waarnemingen de voorbije weken! Heel interessant om zo bevestigd te zien dat ze zich nog zo laat kunnen komen vestigen, nadat ze op het einde van de winter verdwenen waren. Heel goed gedaan, bedankt voor die extra drone-vlucht. Ik weet niet hoe lastig het is om dat te regelen, maar misschien zou het goed zijn om half juli nog een keertje te gaan, om te zien of er eventueel nog nesten zijn bijgekomen en of er op dat ene nest al dan niet jongen zitten.

En passant deed ik een steekproef van het aantal jongen van blauwe reigers op een aantal nesten op de foto’s: ik controleerde in totaal 17 nesten met volgroeide jongen, in totaal 31 jongen; een gemiddelde van 1,8 uitgevlogen jong per nest. Mogelijk zijn er al jongen die de kolonie verlaten hebben, hoewel ik er nog maar heel weinig zag tot nu toe, dus het valt – denk ik – nog mee. Ook interessante info, die wat inzicht geeft in de output van die reigers.”

 Dit laatste dateert van 14/06/2018, dus in de week zonder Blikvangers.

Tot de volgende!

Machteld.

Bruine Kiekendief

© Filip De Ruwe

Havik

© Johan Buckens

Sperwer

© Marnix Vyncke

Slechtvalk

© Filip De Ruwe

Zwarte Kraai

© Marc Nollet

WAARNEMERS:

Arlette Mestdagh, Arno Beidts, Arnout Zwaenepoel, Arthur Floren, Baetsle Rudi, Bart Mortier, Bart Verstraete, Bas Bovendeur, Bastiaan Notebaert, Benoit Van Damme, Bernard Miserez, Bram D’hondt, Brecht Schotte, Catherine Matthys, Diego Fernandez Martinez, Dries Candaele, Emmanuel Crul, Eric Hermy, Erwin Derous, Fernand Van Ginderen, Filip De Coster, Fons De Wispelaere, Fournier Sabine, Frank De Scheemaeker, Frank Descamps, Frederik Willemyns, Gaby Wieme, Geert De Clercq, Geert De Knijf, Gert Govaerts, Gilles Bavay, Guido Orbie, Gunther Vergauwen, Hans De Blauwe, Hendrik Borglevens, Henk Wallays, Herwig Mees, Hilbran Verstraete, Ignaas Robbe, Ignace Anseeuw, Isabelle Bossuyt, Ivan Steenkiste, J Vanryckeghem, Jan De Vlaemynck, Jan Talloen, Jasper Vandecasteele, Jean Hugé, Jo Seynaeve, Johan Devos, Johan en Karin Steuperaert-Mels, Johan Lippens, Johan Vandepitte, Johannes Jansen, Kamil Daneels, Karel Tack, Karl Van Ginderdeuren, Kenny Hessel, Klaas Debusschere , Koen Baute, Koen Detavernier, Koen Driesen, Koen Maertens, Kris De Wit, Kris Lesage, Kristof Hurtekant, Kurt De Kesel, Kurt Van Damme, Laurie Vanden Daele, Leo Declercq, Lowie Lams, Machteld Kaesemans, Marc Nollet, Marc P, Martin Amelynck, Michel Janssens, Mylle Johnny, Nick Vanclooster, Noël Vervaecke, Norbert De Clercq, Patrick Bussche , Patrick Janssens, Patrick Keirsebilck, Pauwel Bogaert, Philip Molenaers, Reinhardt Strubbe, Resteau Nathalie, Rik Van Looy, Rik Vande Kerchove, Robrecht Pillen, Romain Deloof, Romain Dumont De , hassart, Rudy Deplae, Sam Dewanckele, Sarah Defoort, Stefaan Anseeuw, Stefaan Brinckman, Stijn Cooleman, Stijn Crappé, Tony Parmentier , Van Impe Yvan, Veerle Vanden Auweele, Verduystert J.P, Wilfried Pattyn, Willem Jans, Willy Dias, Wim Devriendt, Wim Pauwels, Wim Vermetten, Wouter Faveyts.

Grote Bonte Specht v. en juv.

© Ivan Steenkiste

Grote Bonte Specht m.

© Kurt Van Damme

VOGELS + GEBIED  /  Exacte plaats, aantal en data te vinden bij :  Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=

 Boerenzwaluw met leucisme

© Koen Baute

VOGELLIJST:

Kwartel, Roodhalsgans, Lepelaar, Grote zilverreiger, Wespendief, Bruine kiekendief, Havik, Slechtvalk, Steltkluut, Pontische meeuw,  Dwergstern, Grote stern, Zomertortel,  Velduil, Kleine bonte specht,  Wielewaal, Boomleeuwerik, Cetti’s  zanger, Grote karekiet, Sprinkhaanzanger, Braamsluiper, Blauwborst,  Gekraagde roodstaart, Boompieper.

Zwinbosjes

© Jeroen

Bovenste foto: © Kievit met pullus / Jean Pieters

Machteld Kaesemans 26/08/2018