Zomerfeest Mergus op zondag 2 september 2018

Johan Van Heulebrouck

Plaats van vertrek was de alomgekende carpoolparking aan de E40 Lac van Loppem. Al bleek daar toch een eerste verrassende uitdaging in te zitten. Een versperde overweg in Loppem zorgde voor enige stress bij een aantal deelnemers die even het noorden kwijt waren … Maar eind goed al goed, tegen 7u45 was iedereen ter bestemming en kon onze chauffeur Philip met 48 enthousiastelingen vertrekken richting eerste stop aan de IJzermonding.

Tijdens het welkomstwoord verduidelijkte Johan dat er dit jaar bewust gekozen werd voor natuur in eigen streek. We hoorden van verschillende deelnemers dat ze hier nog nooit geweest waren, een goede keuze dus.  De chauffeur laveerde onze bus in Nieuwpoort doorheen een versmalde weg en zetten ons perfect af nabij de uitkijktoren aan de prachtige Paul Orban promenade.

 

 

Op de uitkijktoren konden we met volle teugen genieten van een heerlijke nazomer zon. Aan de overkant van de IJzermonding konden we, weliswaar bij tegenlicht, reeds heel wat vogels spotten. Bonte strandlopers, bontbekplevieren en tureluren bij de vleet, grote stern, een eenzame rosse grutto, … De zeehondjes namen we er met heel veel plezier bij.

 

Daarna stapten we verder tot aan het veer ‘de Nieuwe Visie’.

We konden allemaal vlotjes mee met de eerste overzet zodat we perfect op schema onze wandeling doorheen het natuurreservaat konden aanvatten.

Een sperwer kwam ons begroeten. Als dat geen organisatie is! Plots zag Karina een groepje lepelaars overvliegen warempel vergezeld van een flamingo. Wat kwam die daar doen?  Wat de reden ook was, een prachtige waarneming die we met heel veel plezier konden in obsmap noteren. Onze voorzitter bleef eveneens alert en schotelde ons een overvliegende visarend voor.

Na het spotten van tapuit, roodborsttapuit, paapjes, zwarte roodstaart en vele andere belanden we aan de parking aan de Halve Maanstraat waar Philip ons werkelijk vlak voor de deur van gasthof Jagershof te Woumen afleverde.

Al hebben we niet zo superveel affiniteit met jagers en wapengeweld, het Luitenant’s menu met bijhorende drank werd enorm gesmaakt. We konden genieten van een erg vlotte en stipte bediening, een aanrader! De voorzitter hield er zijn ondertussen traditioneel geworden zomerfeest speech.

In een opperbeste sfeer vertrokken we naar De Blankaart. Daar deden we de wandeling van een drietal km over het knuppelpad. In de uitkijktoren konden we een tweede waarneming van visarend noteren, of was het dan toch een juveniele aalscholver? Er was ruim tijd om op het terras van het bezoekerscentrum verder bij te praten.

Om 16.15 uur verzamelden we terug aan de bus om te vertrekken naar onze laatste birdstop, de Viconia kleiputten te Stuivekenskerke. Heel eventjes waren we plaatselijk verkeer en konden we aan de schuilhut vertrekken voor onze derde wandeling van de dag doorheen dit prachtige natuurgebied.

Er zaten honderden wilde eenden, kievietten, kemphaan, tafeleend, watersnip, een bedelende visdief, biddende torenvalk, … Teveel om allemaal op te noemen. Voor een volledige lijst, zie waarnemingen.be.

De bruine kieken vlogen ons langs alle kanten om de oren … Super.

Passerend aan de imposante kasteelhoeve stapten we terug naar onze bus. Een laatste maal werden de dorstegen gelaafd om dan heel tevreden de terugreis richting Brugge aan te vatten.

Op de bus werden reeds plannen gesmeed voor de editie 2019. Onze Mergus batterijen zijn immers weer opgeladen. Tenslotte vragen we nog aandacht voor ‘onze’ enige echte Machteld die wegens omstandigheden op het allerlaatste moment moest afhaken. Alle deelnemers sturen Machteld positieve energie en hopen dat ze er de volgende keer terug bij kan zijn! En speciale dank aan teller en hekkensluiter Marc De Ceuninck en de fotografen van dienst Marc Nollet, Roland Vannieuwenhuyze en Frank De Scheemaeker

Johan Van Heulebrouck