Met Mergus naar Texel: dag 2

Machteld Kaesemans

Deze morgen opgestaan in de gietende regen, maar iets later werd het gelukkig droog en zonnig.

Vandaag stond het Noorden van het eiland op het programma. Ze bezochten het Krimbos, de Tuintjes en enkele andere natuurgebieden rond De Cocksdorp.

Gisteravond verzorgde Kathleen een muzikaal optreden en toasten ze op de geboorte van de kleine Victor, Frank zijn eerste kleinzoon.

Tijdens de zoektocht naar de oh zo zeldzame roodoogvireo in het Krimbos, kregen ze nog een laatste plensbui. De vogel werd helaas niet gevonden, wel barmsijsjes en goudhaantjes …ook heel leuk!

 

Eerst nog een strandwandeling rond de vuurtoren  en dan  op naar het natuurgebied de Tuintjes, goed voor beflijster en klapekster. Ze genoten ook van vele paarse- en drieteenstrandlopers. Over zee zagen ze regelmatig zwarte zeeëend, zeekoet, eidereend en Jan-van-Gent, dit alles onder een indrukwekkend wolkendek.

Na het middageten trokken ze naar de Robbenjager plas, waar ze de eerste kleine zilverreiger van de reis op de lijst bijschreven.

 

 

De volgende halte vormde het hoogtepunt van de namiddag: “het wad bij De Cocksdorp”. Duizenden steltlopers, eenden, meeuwen en ganzen buitendijks. Onder de volle zon, met een mooie belichting genoten ze van groenpootruiter, bonte strandloper, kanoet, rosse grutto, pijlstaart, middelste zaagbek, eidereend e.a.  Een grote gele kwikstaart en een ijsvogel vlogen over !!! De voorlaatste stop was eveneens betoverend. De plassen en schorren Utopia, aan de oostkant van Texel waren goed voor 4 blauwe kiekendief, 1 smelleken, de eerste zwarte ruiters en dodaars. Opnieuw héél, héél veel steltlopers op de buitendijkse wadden!

Ze sloten de dag af aan de Krassekeet, goed voor kleine zwaan en brilduiker. Er heerst een optimale sfeer met regelmatig een jeneverke als opwarmertje.

 

Hierbij nog een paar sfeerbeelden…de titel vullen jullie zelf aan!

Tot morgen met de groeten van Machteld.

Foto’s: Marc N., Marc DC., Frank.