Met Mergus naar Texel: dag 3

Machteld Kaesemans

Vandaag bezochten onze Mergussers De Slufter, Mokbaai en de Horstmeertjes.

De Slufter is een noord-westelijk  gelegen strandvlakte, grotendeels omsloten door duinen, die in een open verbinding met de Noordzee staat. Daardoor is een kwelderlandschap ontstaan.  

 

Het is een prachtig natuurgebied. Het was dus een héérlijke ochtendwandeling waarbij ze heel veel vogelsoorten zagen zoals ruigpootbuizerd, strandleeuwerik, ijsgors, kanoet, slechtvalk en blauwe kiek.

Rond de middag genoten ze van een aperitiefje om Katrien haar verjaardag te vieren.

In de namiddag trokken ze naar De Mokbaai en de Horstmeertjes. De Mokbaai is een inham tussen de Hors en de zuidelijke polders in Texel. Een groot deel van de baai valt droog bij laag water.  

 

Opnieuw prachtige waarnemingen, unieke natuurparels zoals nonnetje, geoorde fuut, grote zilverreiger(14) grutto, kanoet, grote aantallen pijlstaart, slobeend en wintertaling. Op de heen-en terugweg zagen ze juveniele ruigpootbuizerds, roodborsttapuit, torenvalk, slechtvalk en sperwer.

Ze sloten de dag af aan de Lancasterdijk bij een unieke zonsondergang (zie bovenste foto).

Als toemaatje: gisteravond werd de traditionele Mergus quiz gespeeld olv Frank en gewonnen door het team van  Patrick, Arlette, Johan V en  Romain. Proficiat.  Deze avond hebben ze zeker nog wat te vieren!

Groetjes van Machteld.

Foto’s: Frank en Marc N.