Sfeerverslag Mergus bustrip Schouwen-Duiveland op 29-12-2018.

Machteld Kaesemans

Om halfacht trokken vijftig enthousiaste Mergussers in een volle bus richting Schouwen-Duiveland. 

 

Eens de Westerscheldetunnel door begon het al vlug te klaren en om 09u stelden we onze telescopen  op aan de hoek van de Prunjepolder en de Flaauwers Inlagen. Het zicht en het aantal vogels was indrukwekkend. Minstens 21 Lepelaars lijken er  te gaan overwinteren en ook de Grote – en Kleine Zilverreiger passeerden regelmatig door ons beeld. Heel veel Smienten aanwezig, naast Pijlstaart, Bergeend, Slobeend en een leuke groep Kluten . Absolute top waren een Smelleken dat kort halt hield op de schorre, 2 Sneeuwgorzen die voor Jean-Pierre zijn voeten opvlogen en de eerste Middelste Zaagbekken die zich in koppel lieten bewonderen. Op naar de Prunjepolder Noord,  het mekka voor Goudplevier en Kievit. We schatten er van eerstgenoemde ca 22.500, van laatst genoemde een 1500 tal . Wat een beeld! Op de akkers wel erg grote aantallen Brand – en Rotganzen en Karina toonde ons een prachtig mannetje Nonnetje op de ondergelopen weiden. Heerlijk.

 

Om 11u kwamen we na een kleine omweg aan de Brouwersdam aan.  Er stond een koude Westerwind en het zicht was erg beperkt. Maar dat kon ons doorgewinterde Mergussers er niet van weerhouden te genieten van de tientallen Middelste Zaagbekken, Brilduikers, Eidereend, Zwarte Zeeëend, Kuifduiker, Paarse – en Drieteenstrandloper. Twee roodkeelduikers vlogen langs, 3 Grijze zeehonden zwommen in de branding. Toch kon ik me niet van de indruk dat net als bij ons, ook hier de aantallen zaagbekken, duikers , fuutachtigen en brilduikers ferm teruglopen.

Onze chauffeur loodste ons foutloos door de smalle straatjes van Stellendam op weg naar de brasserie waar we van de vriendelijke eigenaars onze boterhammen mogen opeten. En of de soep en koffie of bruin biertje erbij smaakte

Volgende halte de Scheelhoek! We bekijken die steeds vanaf  de Scharrezeeweg en werden er opgewacht door een koppel Roodborsttapuit dat welwillend voor de bus poseerde. Over de uitgestrekte rietvelden vlogen Blauwe Kiekendief, Buizerd en kwam een wijfje Havik in een struik plaats nemen. De max van de dag! Op de waterpartijen zelf veel Smient en Bergeend , ook enkele Brilduikers. In de omliggende polders veel honderden Brandganzen en ook enkele Kol- en Grauwe Gans. Torenvalk en Sperwer vlogen voor de bus uit.

Om ca  15u bereikten we de haventjes van Stellendam. Op het water dobberden opnieuw veel Futen en Middelste Zaagbekken en verrassend ook een groep van minstens 150 Krakeenden. Aan de slik of strandzijde, lees Kwade Hoek,  lieten alle mogelijk steltlopers zich mooi bekijken: bonte strandloper, wulp, scholekster, tureluur, zilverplevier en jammer genoeg ook een rosse grutto met gekwetste poot. Obsapp gaf aan dat een Toppereend gespot was aan de overkant van de weg en na enkele minuutjes  kwam minstens één mannetje tevoorschijn in de immense groep Tafel – en Kuifeend . Prachtig.

 

Volgens traditie sloten we dag af aan de Prunjepolder waar de tienduizenden Goudplevieren sierlijke vluchten uitvoerden over de water – en weidepartijen, kleine zilverreigers langs vlogen op weg naar hun slaapplaats in de Schelphoek en de vele Brandganzen ons uitwuifden.

Op de bus werd enthousiast nagekaart over de prachtige dag, deelden we de broedvogelbijdrages uit en smeden we plannen voor het  volgend jaar: nieuwe Mergus kledij,  watervogels en stootvogels tellen in januari en februari,de Ark Avond op 24.01,  met Johan naar Duinkerke op 26 01, ons Mergus Winterfeest op 01 februari en de Steenuilen inventarisatie in de maand maart!

We bedankten de chauffeur voor de veilige rit en namen net voor 19u afscheid van elkaar aan de randparking naast het Politiehuis.

Tot slot een woord van dank aan Karina voor de organisatie van deze trip en aan Johan voor de assistentie en natuurlijk ook alle deelnemers

Tekst: Frank De Scheemaeker.

Foto’s: Karina Samyn / Ignace Anseeuw / Frank De Scheemaeker.

Klik op de foto’s om te vergroten!

Groetjes Machteld.