Blikvangers van 22/07 tot en met 28/07/2019.

Machteld Kaesemans

Alhoewel we ons in een zeer rustige periode bevinden wat de vogels betreft, toch een paar nieuwigheden. Een Kwak werd gespot vanaf het strand van De Haan. In de Uitkerkse Polders werd er een uniek broedgeval van Paapje vastgesteld. Het is nog maar de vijfde keer dat het Paapje daar broedt. Een Orpheusspotvogel werd door Jan Baert gevangen en geringd … uitzonderlijk in onze streek!

We zitten midden in de zomer dus plaats ik de Zomertaling en de Zomertortel eens in het daglicht. Lepelaars werden ook heel veel gezien en de Kleine zilverreiger was regelmatig van de partij. Wat onze “mussen” betreft: De huismus doet het in de buitengebieden erg goed maar in de steden erg slecht. De ringmus doet het ook beter in de buitengebieden maar in het algemeen niet zo goed. De Heggenmus die niets met de familie “Passeridae” te maken heeft doet het goed.

De rest vinden jullie opnieuw in de vogellijst en bij de waarnemingen.

Tot volgende keer met meer vogels???

Groeten van Machteld.

Zomertaling

© Marc Nollet

Zomertortel

© Johan Buckens

WAARNEMERS:

Albert Neyt, Bart Mortier, Bart Reckelbus, Bart Verstraete, Birger Calis, Bjorn Alards, Bjorn Parmentier, Bruneel Luc, Bruno Beyen, C. Machiels, Catherine Matthys, Chantal Casier, Christine Verscheure, Cordenier Mike, Davy De Groote, Deseure Noel, Dirk Pottier, Dirk Werbrouck, Dominique Natuurpunt, Dries Candaele, Edwin Jacobs, Emmanuel Crul, Eric Hermy, Eric Inghelbrecht, Erik Ducastel, Filiep T’jollyn, Filip De Ruwe, Fons De Wispelaere, Fournier Sabine, Frank De Scheemaeker, Hans Compernolle, Hans De Blauwe, Hans Delrue, Hendrik Borglevens, Hollebosch Philippe, Ignaas Robbe, Ignace Anseeuw, Isabelle Bossuyt, J Vanryckeghem, Jan D’hondt, Jan Seys, Jan Talloen, Jean Hugé, Jeffrey Carels, Jelle Quartier, Jethro Waanders, Johan Buckens, Johan Devos, Johan en Karin Steuperaert-Mels, Jonathan Brutin, Jonathan Meire, Jozef Bafort, K. Verstraete, Karel Tack, Karim Neirynck, Kenny Hessel, Koen Baute, Louis Schramme, Lowie Lams, Luc De Cat, Luc Feys, Luc Vanpaemel, Luk Ingelbrecht, Machteld Kaesemans, Marc De Ceuninck, Marc Detollenaere, Marc Nollet, Marcel Pottier, Marnix Aernaut, Martin Amelynck, Martine Umflat, Melina Kyametis, Mylle Johnny, Natan Bex, Nick Campe , Nick Vanclooster, Nicolas Van Overmeeren, P Vercruysse, Patrick Bussche , Patrick Keirsebilck, Paul Decuypere, Pieter Van Hauwaert, Reinhardt Strubbe, Robbe Cool, Roland Vannieuwenhuyze, Ruben Saey, Sam Dewanckele, Serge Allein, Slegers Tom, Stefaan Anseeuw, Stefaan Brinckman, Stéphane Venmans, Stijn Borny , Stijn Cooleman, Stijn Marchand, Stijn Vincent, Thijs Tanghe, Tine Devroye, Tom Martin, Tony Parmentier , Verduystert J.P, Vic Puype, Ward Vercruysse, Wilfried Pattyn, Willem Jans, Willy Aelvoet, Willy Dias, Willy Vermeersch, Wim Pauwels, Wim Van Sompel, Winfried Vertommen, Wouter Faveyts.

Lepelaar

© Marc Nollet

Kleine zilverreiger

© Marnix Vyncke

VOGELS + GEBIED  /  Exacte plaats, aantal en data te vinden bij :  Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=

Paapje

© Marnix Vyncke

Huismus / Ringmus.

© Filip De Ruwe / Marnix Vyncke

Heggenmus

© Marc De Ceuninck.

VOGELLIJST:

Kwartel, Zomertaling, Krooneend, Geoorde fuut, Lepelaar, Kwak, Grote zilverreiger, Wespendief, Bruine kiekendief, Slechtvalk, Waterral,  Steltkluut, Strandplevier, Bosruiter, Kleine strandloper, Dwergstern, Grote stern, Zomertortel, Bosuil, Kleine bonte specht, Zwarte specht, Wielewaal, Cetti’s zanger, Orpheusspotvogel, Sprinkhaanzanger, Braamsluiper, Blauwborst, Gekraagde roodstaart, Boompieper, Europese kanarie, Kruisbek, Appelvink.

Orpheusspotvogel

© Jan Baert

Bovenste foto: © Kwak Danny Claeysier.

Machteld Kaesemans 30/07/2019.