Blikvangers van 15/07 tot en met 21/07/2019

Machteld Kaesemans

Ondanks de droogte, de warmte, het stil moment na het broeden, zagen we toch enkele nieuwe soorten. Als uitschieter vernoem ik graag Klein waterhoen, een zeldzame gast! Hij werd niet gezien maar de roep werd duidelijk gehoord en gedetermineerd. Een Topper werd ontdekt in de Voorhaven van Zeebrugge en 2 of 3 Zwarte sterns bevonden zich op 21/07 op de Zwinvlakte. Een Strandplevier waarvan Wouter op 11/06 meldde “ Eindelijk terug een broedgeval in het Zwin” werd deze week opnieuw gespot. Een Kleine strandloper, ook eerder zeldzaam in deze periode, werd tweemaal gezien.

De vogeltrek naar het zuiden is stilaan begonnen. De eerste vogelsoorten – altijd steltlopers – komen terug van het noorden. We noteerden al enkele Zwarte ruiters, Groenpootruiter, Tureluur, Witgat, Oeverloper, Krombekstrandloper en Temmincks strandloper.

Dit was het dan. De rest kunnen jullie zien op de vogellijst en bij waarnemingen.

Groetjes van Machteld.

Topper

© Johan Buckens.

Zwarte Stern

© Johan Buckens.

WAARNEMERS:

Alain Devreese, Albert Neyt, Arnout Zwaenepoel, Bart Vantorre, Bart Verstraete, Birger Calis, , Bjorn Alards, Bjorn Longueville, Bram D’hondt, Bregt Desmet, Bruneel Luc, C. Machiels, Catherine Priem, Daniël Janssens, Danny Dewulf, Dany Depauw, Didier Dejonckheere, Dirk Meeus, Dirk Pottier, Dirk Verroken, Dirk Werbrouck, Dominique Natuurpunt, Dries Candaele, Elisabeth Fraeyman, Emmanuel Crul, Eric Hermy, Erik Etienne, Fernand Van Ginderen, Feys Bert, Filip De Coster, Filip De Ruwe, Francis Minnebo, Francoise Henin, Frank De Scheemaeker, Frederic Piesschaert, Frederik Willemyns, Geert De Clercq, Gert Appeltans, Gert Govaerts, Guido Orbie, Guido Rappé, Guido Vranken, Haeck, Els, Hamelinck Walter, Hans Compernolle, Hans De Blauwe, Hans Delrue, Hans Matheve, Hubert Dombrecht, Ingrid Jonckheere, Isabelle Bossuyt, Jan Baert, Jan Seys, Jan Swimberghe, Jan Talloen, Jean Pieters, Jeffrey Carels, Johan Devos, Johan En Karin Steuperaert-Mels, Johan Van Heulebrouck, Joris Elst, Jos Callens, Jozef Germonprez, K. Verstraete, Koen Baute, Kris De Wit, Kris Lesage, Kristof Hurtekant, Kurt Van Damme, Lieze, Rouffaer, Lowie Lams, Luc Roose, Luc Vanpaemel, Machteld Kaesemans, Magda Vermoortele, Marc Nollet, Marc-Antoine Dupret, Marcel Pottier, Marco Meeuwisse, Marnix Vyncke, Mat, Matthieu Fabry, Michel Van Den Bogaert, Mylle Johnny, Nathalie Picard, Nick Campe , Nick Vanclooster, Patrick Keirsebilck, Patrick Pauwels, Paul Decuypere, Paul Vandenbulcke, Philip Barbaix, Pierre Van Vooren, Piet Smessaert, Resteau Nathalie, Rik Vande Kerchove, Robbe Cool, Roland Vannieuwenhuyze, Ruben Saey, Sam Dewanckele, Serge Allein, Stefaan Anseeuw, Stefaan Brinckman, Sven Maly, Sven Valkenburg, Thijs Tanghe, Tine Devroye, Tom, Tony Parmentier , Valérie Goethals, Vandewiele Pascal, Verduystert J.P, W Janssen, Walter Heynderickx, Walter Van Den Bussche, Wilfried Pattyn, Willy Dias, Wim Pauwels, Wouter Faveyts.

Kleine Strandloper

© Marc De Ceuninck

Strandplevier

© Johan Buckens.

VOGELS + GEBIED  /  Exacte plaats, aantal en data te vinden bij :  Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=

Krombekstrandloper

© Filip De Ruwe.

Zwarte Ruiter / Groenpootruiter.

© Marnix Vyncke / © Marc Nollet.

VOGELLIJST:

Kwartel, Topper, Geoorde fuut, Lepelaar, Grote zilverreiger, Wespendief, Bruine kiekendief, Grauwe kiekendief, Havik, Klein waterhoen, Strandplevier, Kleine strandloper, Temmincks strandloper, Krombekstrandloper, Dwergstern, Grote stern, Zwarte stern, Zomertortel, Kerkuil, Bosuil, Kleine bonte specht, Cetti’s zanger, Sprinkhaanzanger, Braamsluiper, Blauwborst, Nachtegaal, Gekraagde roodstaart, Kruisbek.

Temmincks Strandloper

© Marc De Ceuninck.

Bovenste foto: © Klein Waterhoen Ben Steeman.

Machteld Kaesemans 23/07/2019.