Blikvangers van 16/09 tot en met 22/09/2019.

Machteld Kaesemans

Een zeer uitzonderlijke vogel werd op 22 september in het ringstation van het Zwin gevangen en geringd, het ging om een Siberische sprinkhaanzanger. De ringers noteerden: De zesde Siberische sprinkhaanzanger voor België!! De tweede reeds voor het Zwin,  de eerste vogel was ook een vangst op 28/09/1989  en dat was destijds ook de eerste voor België”. Als tweede Blikvanger vernoem ik graag de duizenden gaaien die over België, maar ook over Frankrijk en Nederland vlogen. Bij ons werden er honderden genoteerd boven Sint-Pieters Weiden. Zeer uitzonderlijk, zowat twee weken te vroeg, was de aankomst van de eerste Kolganzen … de herfst en winter staan voor de deur. Een Rode wouw, sinds enige maanden niet meer gespot, trok over Zeebrugge. De Waterral, meer gehoord dan gezien, werd meerdere malen genoteerd. Een Kuifaalscholver liet zich eveneens bewonderen.

Bij de kleinere vogels werden in ons gebied de toch zeldzame Ortolaan en de eerste overvliegende Ijsgorzen gespot. De eerder zeldzame Temminks strandloper was ook van de partij.

Op 22/09 vlogen er heel wat lepelaars in grote groepen over naar het zuidwesten … een mooi schouwspel!

Dit was het voor deze week, tot de volgende.

Groetjes van Machteld.

Gaai

© Marc Nollet.

Kolganzen.

© Wim Debruyne.

WAARNEMERS:

Albert Neyt, Anne Coppens, Antoine Cornelis, Anton Cnudde, Antoon Ovaere, Arno Beidts, Arthur Floren, Augustijn De Ketelaere, Bart Mortier, Bastiaan De Ketelaere, Bernard Brochier, Birger Calis, Blondeel Dirk , Bram Sercu, Bruneel Luc, C. Machiels, Carlos Terseleer Lillo, Catherine Priem, Daan Van Eenaeme, Dany Depauw, David Bierlaire, David Bombeeck, Davy Bosman, Dirk Vanpaemel, Dirk Vercoutter, Dirk Werbrouck, Dokus Arys, Dries Candaele, E Vnmrbk, Emmanuel Crul, Eric Hermy, Erwin Derous, Evert Vandeberg, Ewout Ickxs, Filip De Ruwe, Florian Martens, Fons De Wispelaere, Frank De Scheemaeker, Frederic Gabrys, Frederik Willemyns, Geert Carette, Geert De Clercq, Gerrit De Vos, Gerry Heyrman, Gilles Bavay, Gloxy, Guido Rappé, Gunther Vergauwen, Hans Delrue, Hans Matheve, Hendrik Borglevens, Hendrik De Leyn, Henk Nijskens, Hilbran Verstraete, Hilde Fontier, I. Buntinx, Ingrid Jonckheere, J Vanryckeghem, Jan De Vlaemynck, Jan D’hondt, Jan Rottiers, Jan Versigghel, Jasper Vandecasteele, Jasper Wille, Jean Pieters, Jean-Marie Kerkhove, Jean-Pierre R., Jens D’haeseleer, Jeremy Demey, Joachim Pintens, Joannes Vindevoghel, Johan Buckens, Johan Debuck, Johan en Karin Steuperaert-Mels, Johan Neirynck, Johan Van Der Looy, Joost Reyniers, Jozef Germonprez, Karel Boey, Kenny Hessel, Koen Baute, Koen Maes, Koen Maréchal, Kris De Wit, Kristof Hurtekant, Kurt Van Damme L. Delombaerde, Laurent Louwies, Leo Declercq, Lies En Tin, Lowie Lams, Luc Bekaert, Luc De Cat, Luc Feys, Luc Vanpaemel, Ludo Sterkens, M.Van Achte, Maarten Ameye, Machteld Kaesemans, Magda Vermoortele, Marcel Poorters, Marcel Pottier, Marian Plas, Marijke Soetaert, Marnix Vandegehuchte, Mylle Johnny, Nick Campe , Nick Vanclooster, Niek Godfroid, Olivier Dochy, Patrick Bussche , Patrick Janssens, Patrick Keirsebilck, Patrick Pauwels, Paul Durinck, Pecceu Bert, Peter Adriaens, Peter Wijnsouw, Pierre Blockx, Piet Smessaert, Piet Theerens, Ramina Adriaensens, Resteau Nathalie, Ria De Nève, Richard Sheridan, Rik Vande Kerchove, Robbe Cool, Roland Vannieuwenhuyze, Romain Deloof, Rony Lierman, Ruben Saey, Rudy Deplae, Sam Dewanckele, Sander Bruylants, Sander, Hietkamp, Serge Allein, Steelant Philippe, Stefaan Anseeuw, Stefaan Brinckman, Stefaan Depover, Stefan Masure, Steven Boone, Stijn Baeten, Sven Maly, Thijs Tanghe, Thomas Kerkhove, Tine Devroye, Tom D’heedene, Tom Goossens, Tony Parmentier , Valérie Goethals, Vandamme Thierry, Verduystert J.P, Viviane Lootens, Waarnemer W.H, Wilfried Pattyn, Willy Dias, Wim Devriendt, Wim Houtteman, Wim Pauwels, Wim Van Den Bossche, Wim Van Sompel, Wouter Faveyts, Yves Souris.

Rode Wouw.

 

© Johan Buckens.

Kuifaalscholver.

© Marc De Ceuninck.

Waterral

© Marnix Vyncke.

VOGELS + GEBIED  /  Exacte plaats, aantal en data te vinden bij :  Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=

Ortolaan / IJsgors.

© Jan Baert / Johan Buckens.

Temmincks Strandloper.

© Johan Buckens.

VOGELLIJST:

Kwartel, Krooneend, Roodkeelduiker, Noorse stormvogel, Noordse pijlstormvogel, Grauwe pijlstormvogel, Lepelaar, Koereiger, Purperreiger, Grote zilverreiger, Jan-van-Gent, Kuifaalscholver, Visarend, Wespendief, Rode wouw, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Smelleken, Slechtvalk, Waterral,  Strandplevier, Bokje, Kleine strandloper, Temmincks strandloper, Krombekstrandloper, Pontische meeuw, Grote stern, Grote jager, Kleine jager, Zomertortel, Kerkuil, Bosuil, Velduil, Draaihals, Kleine bonte specht, Zwarte specht, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Sprinkhaanzanger, Siberische sprinkhaanzanger, Braamsluiper, Blauwborst, Gekraagde roodstaart, Paapje, Bonte Vliegenvanger, Grote pieper,  Boompieper, Kruisbek, Ortolaan, Ijsgors, Dwerggors, Sneeuwgors.

Trekkende Lepelaars.

© Johan Buckens.

Bovenste foto: © Augustijn De Ketelaere.

Machteld Kaesemans 24/09/2019.