Mergus Weeknieuws 2020/13-14: tellingen in Corona tijden, slechtvalk, wulp, zanglijster

Frank De Scheemaeker

 

Hoys allen

Gelukkig is er nog het weeknieuws om onderling contact te houden, nu gezamenlijke activiteiten verboden zijn. Het zijn geen aangename tijden voor hobbyisten maar voor ons vogelkijkers die zich aan de vele regels houden, valt het misschien nog mee. Zo trok ik er deze week iedere avond van ca 19u30 tot 20u45 met de fiets op uit en vond 12 territoria van Steenuil en telkens 1 van Ransuil en Kerkuil in mijn onmiddellijke omgeving. En het waren prachtige, verkeersvrije, heldere maar frisse avonden.

TELLINGEN

Ja we staan aan de vooravond van ons trektel – en broedvogeltelseizoen. In bijlage nog even een uitgebreide lijst  van wat een ‘vogelaar – vogelaarster’ nog mag doen en niet. Samengevat komt er op neer dat je de gebieden in je onmiddellijke omgeving met de fiets of te voet en maximaal vergezeld van één persoon van wie je anderhalve meter afhoudt – mag tellen. Concreet mag ik dus (en ga in ook doen) de Ronselareweiden te Dudzele inventariseren maar bv niet het Vloethemveld in Zedelgem, wat bv Filip De Coster dan wel weer mag doen. En een beetje je logisch verstand gebruiken bij twijfelgevallen. Gezien we in de natuur zijn en vaak alleen tellen – zou ik zoveel mogelijk tellingen uitvoeren.

Willen alle tellers die een atlashok voor 2020 voor hun rekening namen (bv Roland, Wim J, Stijn B, e.v.a) me kort even bevestigen dat ze zeker tellen aub .

WAT GAAT NIET DOOR

Maar dat weten jullie allemaal wellicht – de vergaderingen, de cursussen, de groepsactiviteiten, de weekends, de films, de reizen,  enz  enz  alles geschrapt of uitgesteld  …ook de extreem zeldzame waarnemingen worden door natuurpunt studie niet meer gepubliceerd om een samenscholing  van vogelaars en boetes te vermijden.

Er graag ook rekening mee houden dat alle grensovergangen naar NL gesloten zijn –ook de nieuwe Zwindijk is afgesloten.

Gezien ons naar de Fonteintjes verplaatsen om te trektellen in theorie verboden is – waarom geen nieuwe trektelpost in je omgeving openen. Misschien leidt dat tot nieuwe inzichten in de voorjaarstrek in onze regio.

Onze zangvogelcursus wordt naar 2021 verschoven!

VAST OP KAAPVERDIE

Patrick Keirsebilck is zeker de verst verwijderde Mergusser  van Vlaanderen voor het ogenblik. We hopen dat hij er toch een beetje van de natuur kan genieten en op een aanvaardbare datum thuisgeraakt.

WULPENSLAAPPLAATSTELLING

Guido Rappé meldt met enige trots dat zijn Wulpen artikel klaar is en ieder moment op de website www.mergus.be zal verschijnen. Onze regio blijft met een kleine 4000 Wulpen een uniek overwinteringsgebied voor deze soort. Guido en alle tellers (ondanks de mist) hartelijk dank.

ZANGLIJSTER

Vinden jullie ook dat er opnieuw zo weinig Zanglijsters zingen die voorjaar en dat dat  eigenlijk al een paar jaar aan het minderen is . Bevestigen jullie of jullie dat ook zo aanvoelen of sla ik de bal mis?

SLECHTVALKEN

 

Ons koppel blijft ook in 2020 de OLV-Toren trouw als broedplaats. De webcam is klaar – maar de firma die voor de beelden moet zorgen lijdt aan Corona vertraging  – maar de beelden die zouden toch echt eerstdaags de ether moeten ingaan. Onze Paul M zit op het puntje van zijn stoel – net zoals velen onder ons wellicht.

We sluiten af met Machteld te bedanken voor haar blikvangers en wensen jullie Corona vrije weken!

Frank en zijn ganse bestuur

 

EN TOT SLOT EEN WARME OPROEP – INDIEN JE HET NOG NIET GEDAAN ZOU HEBBEN – JE VRIJWILLIGE SYMPATHISANTEN BIJDRAGE 2020 STORTEN AUB OP HET NIEUWE MERGUS REKENING NUMMER …

Met deze oproep zouden we jullie beleefd willen vragen om jullie steunbijdrage van 12€ te storten op ons nieuw rekeningnummer BE 15 8917 5408 0030 van Mergus, p.a. Pastoriestraat 174, 8200 Brugge met vermelding van steunbijdrage 2020.  Nieuwe sympathisanten worden gevraagd ook hun e- mail adres door te geven.

 

Uitschrijven op deze Nieuwsbrief kan steeds door een eenvoudige mail naar fds4022@gmail.com  Mergus maakt deel uit van de NBO en van NP en ent zijn privacybeleid op dat van Natuurpunt. Zie  www.natuurpunt.be/privacy voor alle details.