Kaapverdië 08/03/2020 tot 16/03/2020

Valérie Goethals
Met een zestal Mergussers trokken we naar Kaapverdië, een reis op maat verzorgd door Starling reizen. De eilandengroep van Kaapverdië is beperkt qua vogelrijkdom maar kent door zijn afgelegen ligging wel een aantal endemische vogelsoorten zoals de Kaapverdische gierzwaluw, de Rasoleeuwerik, de Kaapverdische rietzanger, de Kaapverdische mus en een aantal endemische ondersoorten. Kaapverdië kent ook een resem broedende zeevogels. Veel kijk- en leesplezier! KAAPVERDIE20_VG