Onze Mergus Natuurpunt Vogelwerkgroep wint de West-Vlaamse Birdathon op 9 mei 2020

Frank De Scheemaeker

Onze Mergus Natuurpunt Vogelwerkgroep wint de West-Vlaamse Birdathon op 9 mei 2020

Inleiding

Eind vorig jaar kregen we de uitnodiging van Olivier Dochy en Wim Bovens om deel te nemen aan de Birdathon, een dag waarop de West-Vlaamse vogelaars in eigen regio zoveel mogelijk vogelsoorten pogen te noteren.

Gezien het een combinatie van fun en competitie inhield en betreden van kwetsbare gebieden verboden bleef, zagen we dat spelletje wel zitten. Mogelijks werden nieuwe gebieden bezocht en/of nieuwe soorten ontdekt? Corona dreigde even roet in het eten te strooien maar in een tweede oproep werd beslist de dag toch te laten doorgaan, maar dan zoveel mogelijk met de fiets en te voet en in de onmiddellijke omgeving van je woonplaats.

Via de Mergus elektronische Nieuwsbrief, de Mergus website en de Mergus facebook werden een oproep tot deelname verspreid en kregen we van heel veel vogelaars te horen dat zij hun beste beentje zouden voorzetten. De Mergus hoofdsponsors Sight of Nature – Kite en Raleigh fietsen beloofden iedereen die een soort aanbracht die door geen enkele andere vogelaar gezien werd, een prachtig stootvogelboek van Eddy Gadeyne

Resultaten

Opmerking vooraf – er komt vanuit de organisatie nog een gedetailleerd resultaten verslag. Hieronder is een eerste ‘sfeer’ verslag. Zo hebben we de Olivier en Wim laten weten dat we bv Citroenkwikstaart, Breedbekstrandloper, Noorse en Engelse gele Kwik niet terugvinden op de lijst.

Voorlopige totalen, kaartjes en duiding op http://www.natuurwerkgroepdekerkuil.be/index.php/birdathon.

Het leukste van de dag was zeker dat we nog eens ongedwongen vogels konden kijken en het uitstekende weer en het weinige autoverkeer zorgden voor een unieke sfeer.

Heel veel vogelaars lieten me weten een unieke dag beleefd te hebben en sommigen raakten zelfs niet in alle door hen geclaimde gebieden omdat er zoveel te zien was in hun eerste gebieden.

Dat we met 171 aanvaarde soorten in de rangschikking Westland (152 soorten) en Westkust (150 soorten) ruim vooraf gaan is geen toeval, maar een beloning voor jaren opleiding, excursies, weekends, reizen, voordrachten, nieuwsbrieven, motivatie, respect voor de natuur en elkaar, plezier en vriendschap.

 

Johan en Valerie zijn het sterkste team met 105 soorten en krijgen eveneens een prachtig stootvogelboek aan geboden.

We noteerden twee absolute topsoorten: een Breedbekstrandloper te Oudenburg en een Citroenkwikstaart te Damme. Deze soorten werden in opvolging van de Corona regels, vervaagd om een toeloop van vogelaars te vermijden. Verdere toppers waren een groepje Morinelplevieren te Oudenburg, een zingende Grote Karekiet te Oostkerke en 1 Kuifaalscholver op zee voor Blankenberge.

Verder steeds leuk Kwartel, Snor, Rode en Zwarte Wouw, Velduil, Goud- en Appelvink en Strandplevier.

Verder noteerden we ook late wintergasten: een Kolgans te Jabbeke en twee langs vliegende Middelste zaagbekken en Eiders te Zeebrugge.

De grote afwezigen waren Middelste Bonte Specht en Visarend, die alle dagen voor de Birdathon waargenomen werden in de regio.

 

Dankwoord – Prijsuitreiking

 

We danken alle vogelaars voor hun deelname en vragen iedereen die meent een gratis stootvogelboek van Eddy te mogen claimen – wegens het zien van een unieke soort – een mailtje naar fds4022@gmail.com te sturen zodat deze kan zien of hij die soort op de ‘birdathon’ lijst staat. Volgend jaar opnieuw paraat?

 

Met vriendelijke groeten

Frank De Scheemaeker