Blikvangers van 22/06 tot en met 28/06/2020

Machteld Kaesemans

Een zeldzame Roodpootvalk stal de show aan Lissewege… een vrouwtje met een vederdracht in hele mooie tinten! Bekijk de foto, iedereen van ons wil wel zo’n exemplaar ontmoeten maar ze zijn zeer zeldzaam in ons gebied.

De rest van de Blikvangers gaan vooral over de meeuwen en sterns in de Zwinvlakte. Het is broedtijd en meerdere soorten zijn talrijk aanwezig. We zagen enkele Pontische meeuwen, Zwartkopmeeuwen in mooie aantallen en Kokmeeuwen die we gemakkelijk kunnen verwarren met voorgaande. De Kleine mantelmeeuw en een paar Grote mantelmeeuwen werden genoteerd. Wellicht heb ik nog enkele soorten over het hoofd gezien  maar bij de sterns wil ik de Dwergstern en de Grote stern niet vergeten plus de zeer zeldzame  Lachstern die vorige week reeds in de blikvangers kwam. Heel veel adulte Visdieven zaten in het broedbiotoop, meerdere bezette nesten en 19 pullus (pas uitgevlogen/ dons jongen).

Veel Kleine zilverreigers werden gespot, meerdere Lepelaars enz… Graag vermeld ik nog de aanwezigheid van Bontbekplevier en Kleine plevier.

Kijken jullie maar eens rustig bij de waarnemingen naar alles wat deze week gezien werd en geniet van alle mooie dingen in jullie omgeving.

Tot volgende week!

Groetjes van Machteld.

Pontische Meeuw

© Jan Baert

Zwartkopmeeuw / Kokmeeuw

© Emmanuel Crul / Marc Nollet

Kleine Mantelmeeuw / Grote Mantelmeeuw

© Herman Blockx / Jan Baert

WAARNEMERS

Albert Neyt, Albert Van Gulijk, Annie Dewulf, Antoine Cornelis, Arthur Floren, Bart Dumez, Bart Lambert, Beck, Olivier, Birger Calis, Caroline De Wulf, Dhaluin, Pieter, Didier Vereecke, Dirk Pottier, Dirk Vanpaemel, Dirk Verroken, Dominique Demeulemeester, Dries Candaele, Eddy Vb, Emmanuel Crul, Eric Hermy, Eric Stienen, Erwin Derous, Filip De Ruwe, Floris Verhaeghe , Fons De Wispelaere, Francis Minnebo, Françoise Dandoy, Frank De Scheemaeker, Geert Carette, Geert De Clercq, Gerrit Jansen, Gert Govaerts, Goossens Norbert, Guido Rappé, Gw Vermeire, Hanneke Borghouts, Hans De Blauwe, Hans Delrue, Hans Matheve, Hans Van Laethem, Harry Vandecnocke, Hendrik Borglevens, Henk Loobuyck, Hollebosch Philippe, Ignace Anseeuw, Isabelle Bossuyt, Ivan Steenkiste, J. Carney, Jacobs C, Jan Baert, Jan De Vlaemynck, Jan Debonnet, Jan D’hondt, Jan Seys, Jan Talloen, Jan Van Den Berghe, Jan Versigghel, Jb Schuermans, Jean Pieters, Jo Seynaeve, Johan Beyne, Johan Buckens, Johan Claeysier, Johan Devos, Joppe De Bruyn, Jos Quirijnen, Kobe Vd B, Koen, Koen Maréchal, Koenv, Kristof Waelkens, Lennyknecht, Leo Declercq, Linthout Sven, Lowie Lams, Luc De Cat, Luc Van Keer, Luc Vanpaemel, Ludo Sterkens, Luhuygeb, Luk Ingelbrecht, Maarten Vanhaverbeke, Machteld Kaesemans, Magda Vermoortele, Marc De Ceuninck, Marc Delva, Marc Nollet, Marc P, Marc Van Ruymbeke, Maxence Gérard, Melina Kyametis, Michel Gilté, Patrick Bussche , Patrick Janssens, Patrick Keirsebilck, Pattyn Francis, Paul Decuypere, Paul Maertens, Paul Moeyaert, Paulien, Philip De Somer, Pim Wolf, Rik Vande Kerchove, Robbe Cool, Romain Deloof, Ruben Saey, Rudy Deplae, Rudy Maex, Sam Dewanckele, Sebastiaan Stevens, Serge Allein, Sofie Devriese, Stef Vlietinck, Stefaan Anseeuw, Stefaan Brinckman, Stijn, Stijn Vincent, Timo Beke, Tine Devroye, Tom Van De Vyvere, Tony Parmentier , Valérie Goethals, Vandenbroucke Lukas, Vandeputte , Christian, Verduystert J.P, Vincent Bosiers, Viviane Lootens, Waarnemer W.H, Walter Heynderickx, Wannes, Wannes Bos, Wilfried Pattyn, Willem Jans, Willy Dias, Willy Missinne, Wouter Faveyts.

Grote Stern

© Roland François

Dwergstern

© Jan Baert

VOGELS + GEBIED  /  Exacte plaats, aantal en data te vinden bij :  Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=

Visdief

© Marc Nollet

VOGELLIJST:

Kwartel, Zomertaling, Krooneend, Geoorde fuut, Lepelaar, Grote zilverreiger, Wespendief, Zwarte wouw,  Bruine kiekendief, Havik, Roodpootvalk, Slechtvalk, Kraanvogel, Bosruiter, Pontische meeuw,  Lachstern, Dwergstern, Grote stern, Zomertortel, Bosuil, Bijeneter, Kleine bonte specht, Zwarte specht, Wielewaal, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Graszanger, Orpheusspotvogel, Sprinkhaanzanger, Braamsluiper, Blauwborst, Gekraagde roodstaart, Boompieper, Kruisbek.

Bontbekplevier

© Marnix Vyncke

Bovenste foto: ©Roodpootvalk vr. / Bruno Jacxsens

Machteld Kaesemans 30/06/2020