Blikvangers van 16/11 tot en met 22/11/2020

Machteld Kaesemans

Opnieuw een drukke week met verschillende soorten die we vooral in de winter kunnen gade slaan. Zeven Kleine zwanen werden gespot in Het Zwin aan de Internationale Dijk. Een IJseend zat in dezelfde omgeving evenals de sierlijke Middelste zaagbek. De Spreeuwen doen het onwaarschijnlijk goed , in grote groepen vormen ze een elegante dansgroep in de lucht. De Smienten zien we zowat overal, alleen, in kleine groepjes of grotere tot een honderdtal. De prachtige Sneeuw- en IJsgors lieten zich door onze kundige fotografen gewillig vereeuwigen! Bij de kleine vogels zagen we meerdere Kneus en Fraters, enkele Sijsjes en Europese kanaries.

Een Gele Kwikstaart werd  gespot op de Zwinvlakte op 22/11 … laat, zeer laat in het jaar. Dit is de eerste maal volgens onze Voorzitter Frank!

De rest kunnen jullie bekijken bij de waarnemingen van vogelwerkgroep Mergus.

Tot volgende week en groetjes van Machteld.

IJseend

© Eric van Colenberghe

Smient / Spreeuw

© Marc Nollet / Jan Geens

Middelste Zaagbek

© Danny Claysier

Waarnemers

Deze week waren er 298 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 4752 waarnemingen ingevoerd en 180 soorten. Het vraagt een zee van tijd om dit vanuit Exel naar Word te brengen zoals voorheen. Klik voortaan op deze LINK en jullie vinden alle namen van plaatsen en waarnemers terug.

VOGELS + GEBIED  /  Exacte plaats, aantal en data te vinden bij :  Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=

Frater

© Herman Blockx

Sneeuwgors / IJsgors

© Johan Buckens

Europese kanarie / Sijs

© Jules Fouarge / Marc De Ceuninck

VOGELLIJST:

Kleine zwaan, Krooneend, Topper, IJseend, Grote zaagbek, Middelste zaagbek,  Roodkeelduiker, Roodhalsfuut, Geoorde fuut, Grauwe pijlstormvogel, Lepelaar,  Roerdomp, Koereiger, Grote zilverreiger, Jan-van-Gent, Wespendief, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Havik, Smelleken, Slechtvalk, Waterral, Kraanvogel, Bokje, Kleine strandloper, Krombekstrandloper, Paarse strandloper, Pontische meeuw, Geelpootmeeuw, Grote jager, Zeekoet, Alk, Kerkuil, Bosuil, Velduil, Kleine bonte specht, Roek, Baardman, Boomleeuwerik, Strandleeuwerik, Cetti’s zanger, Graszanger, Bruine Boszanger, Siberische tjiftjaf, Grote pieper, Waterpieper, Europese kanarie, Kleine Barmsijs, Frater, Grauwe gors,  IJsgors, Sneeuwgors.

Kneu

© Marc Nollet

Bovenste foto: Kleine Zwaan / © Marnix Vyncke

Machteld Kaesemans  24/11/2020