Blikvangers van 09/11 tot en met 15/11/2020

Machteld Kaesemans

We zitten nu al in november en merken dat meer en meer wintervogels gespot worden, ondanks het nog relatief warme weer. De Grote zaagbek, vooral vrouwtjes, werden de laatste  tijd  gezien. De aankomst van de winterganzen, voorbij vliegend in hun V formatie of rustend op de omgeploegde akkers, is opvallend. Grote  groepen Kleine rietganzen en Kolganzen hoor je van heel ver door hun geluid nl. “het gakken”. Een paar Toendrarietganzen  waarvan men er in onze streek weinig ziet werden gemeld. Een Grote pieper, typische wintervogel, Kramsvogels en Koperwieken laten zich meer en meer zien. De  Putter en vooral de Kneu kon men in mooie grote  groep bewonderen, met wat geluk natuurlijk! De Keep sijpelt ook stilaan binnen. Als laatste de Appelvink, altijd een heel mooie klant was er ook.

De uitzonderlijke Vale Gierzwaluw, de Grijze wouw, de Bruine boszanger en de Pallas’ boszanger zitten nog in de streek maar werden in vorige blikvangers reeds belicht.

Dit was het voor deze week, tot de volgende.

Groetjes van Machteld.

Kleine Rietgans

© Marc Nollet

Kolgans / Toendrarietgans

© Marc Nollet / François Roland.

WAARNEMERS:

Deze week waren er 321 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 5857 waarnemingen ingevoerd. Het vraagt een zee van tijd om dit vanuit Exel naar Word te brengen zoals voorheen. Klik voortaan op deze LINK en jullie vinden alle namen van plaatsen en waarnemers terug.

VOGELS + GEBIED  /  Exacte plaats, aantal en data te vinden bij :  Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=

Grote Pieper

© Johan Buckens

Kramsvogel / Koperwiek

© Marc Nollet

Putter / Kneu / Keep

© Geert Vanhulle / Wim Trio / Patrick Keirsebilck

VOGELLIJST:

Krooneend, Grote zaagbek, Vale Gierzwaluw, Roodkeelduiker, Roodhalsfuut, Geoorde fuut, Lepelaar,  Koereiger, Grote zilverreiger, Visarend, Grijze Wouw, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Havik, Slechtvalk, Waterral, Kraanvogel, Bokje, Kleine strandloper, Paarse strandloper, Pontische meeuw, Zeekoet, Kerkuil, Bosuil, Velduil, Kleine bonte specht, Zwarte specht, Roek, Baardman, Boomleeuwerik, Strandleeuwerik, Cetti’s zanger, Graszanger, Bruine Boszanger, Pallas’ Boszanger, Siberische tjiftjaf, Bladkoning, Roze spreeuw, Beflijster, Blauwborst, Grote pieper, Waterpieper, Europese kanarie, Grote Barmsijs, Kleine Barmsijs, Goudvink, Appelvink, IJsgors, Sneeuwgors.

Appelvink

© Filip De Ruwe

Bovenste foto: Grote Zaagbek vrouw / Dirk Blondeel

Machteld Kaesemans 17/11/2020