Mergus Nieuwjaarsbrief 2021

Frank De Scheemaeker

 

Beste Mergussers/vogelaars,

Wij willen eerst en vooral iedereen bedanken voor de inzet en het enthousiasme bij al onze activiteiten. 2020 was een heel bijzonder jaar! Door Corona waren we verplicht de meeste groepsactiviteiten te annuleren. Gelukkig mochten we nog individueel en of in kleine groepjes het veld in en mochten we ook alle tellingen verderzetten.

Via Facebook, de mergus website en de verschillende regionale en nationale WhatsApp-groepen blijven we in contact met elkaar. Het is koffiedik kijken wat 2021 zal brengen en we hebben alvast uit voorzorg het Winterfeest geschrapt en ook de Ark-avonden gaan voorlopig niet door.

Jullie vernemen zeker in de volgende nieuwsbrieven en op de www.mergus.be zodra we weer van start gaan. Maar opgelet: alle tellingen blijven doorgaan, dus graag alle vaste tellers op post voor de watervogel-, stootvogel- en alle slaapplaatstellingen.

 

MERGUS AWARD 2021

Ons Winterfeest gaat niet door maar dat wil niet zeggen dat we de felbegeerde, jaarlijkse Mergus Award niet toekennen! Integendeel: deze gaat naar Geert Declercq, organisator van de vogeltellingen in de Uitkerkse Polder, eveneens vogelfotograaf met visie en kennis (zie zijn Facebookberichten), aimabel en bruggen bouwend. Geert van harte proficiat, je award komt eraan !

 

Wat staat dit jaar op het Mergus programma ?

Op studiegebied zetten we broedvogel-, wintervogel-, slaapplaats- en trektellingen onverdroten verder.  Het hoofdproject wordt de nieuwe Vlaamse Broedvogel- en Wintervogelatlas.  De tellingen hiervoor gingen verleden jaar reeds van start en worden dit jaar verder gezet.  Alle tellers krijgen in de loop van deze maand daarover een oproep met uitleg in hun mailbox. Kijk nu al even op vogelatlas.be voor een stand van zaken.

Op educatief gebied moeten we de Corona evolutie afwachten om te zien wanneer we cursussen, woensdagavondactiviteiten, de Steenuilenavond, de Guido Burggraeve herdenkingswandeling, enz… weer mogen opstarten.

Op beschermingsvlak dragen we nog steeds zorg voor onze zwaluwen, weidevogels en uilen. De beelden van onze Slechtvalkenwebcam vormden het absolute hoogtepunt in 2020!

Vanaf 2018 is daar nog een extra dimensie aan toegevoegd, namelijk de aankoop en het beheer van weiden, met name ons Mergus Polderproject Koolkerke-Dudzele, waar we ondertussen ca 19 ha hebben aangekocht! Met dank aan Wim Slabbaert en allen die een steunbijdrage leverden!

De blikvangers van Machteld geven jullie iedere week een prachtig overzicht van de voornaamste waarnemingen in de regio.

Onze unieke Mergus sweaters zijn nog steeds te koop tijdens een bezoekje aan het bedrijf van Frank op het Waggelwater. We kunnen topkwaliteit aanbieden dit dankzij onze hoofdsponsor Raleigh Fietsen en dit voor 25€, waarvan 10€ naar ons Polderproject Koolkerke –Dudzele gaat. Doen!

Een echt groepsprogramma durven we jullie nog niet voorstellen. Daarvoor is het nog te vroeg!  Blijf daarvoor aandachtig de Mergus Nieuwsbrieven lezen.

Jullie kunnen onze Vogelwerkgroep steunen door een vrijwillige bijdrage te storten.

Langs deze weg willen we jullie beleefd vragen om jullie steunbijdrage van €12 te storten op ons nieuw rekeningnummer BE 15 8917 5408 0030 van Mergus, p.a Pastoriestraat 174, 8200 Brugge met vermelding “Steunbijdrage 2021”. Nieuwe sympathisanten worden gevraagd ook hun e-mailadres door te geven.

Wat krijgen jullie daarvoor aangeboden!:
–          gratis deelnemen aan de woensdagavonduitstappen in de zomer;
–          voorinschrijvingsrecht op de reizen en weekends;
–          rapporten met de resultaten van onze tellingen;
–          korting op de deelname aan het Mergus Zomerfeest
–          en vooral veel uitleg en een leuke sfeer tijdens de activiteiten want de Mergus is een echte vriendenbende waar iedereen zich steeds thuis voelt.

 We zijn een officiële Natuurpunt Vogelwerkgroep en werken nauw samen met alle Natuurpunt afdelingen en werkgroepen in het Brugse Ommeland.  Alleen Natuurpunt leden zijn verzekerd tijdens onze activiteiten.  Neem ook een kijkje op www.natuurpunt.be en www.natuurpuntbrugsommeland.be .

 

Frank en het ganse Mergus bestuur
met dank aan de twee hoofdsponsors: Sights of Nature Optiek en Raleigh fietsen