Blikvangers van 04/01 tot en met 10/01/2021

Machteld Kaesemans

Koning Winter is er bij  ons zonder sneeuw, maar bij de vogels krijgen we het typisch winterbeeld. Een grote  groep Roodkeelduikers werd  gezien van op het strand van Blankenberge op vorsttrek, in het totaal  ging het om 91 vogels !!! De Kleine Rietgans, een echt overwinteraar, zat de hele week met meer dan 2000 in de Polders van Houtave. Goud- en Zilverplevier waren met 250 en 120 ook van de partij. De vinkenfamilie liet van zich horen en eveneens zien. Buiten het broedseizoen zijn ze  zeer sociaal en trekken en foerageren in groepen. Hierbij volgen er wat cijfers van de grootste groepen deze week: Vink: 200, Kneu 300, Putter 42, Groenling 49, Sijs 27, Keep 28. Dit alles is natuurlijk zeer mooi met een zonnestraaltje maar dat ontbrak.

De rest kunnen jullie terugvinden op de website van Mergus want er werden 165 soorten gezien.

Dit was het voor vandaag, geniet wanneer het kan van al dit moois en… tot de volgende.

Groetjes van Machteld.

Kleine Rietgans

© Jean Pieters

Goudplevier / Zilverplevier

© Herman Blockx / Filip De Ruwe

WAARNEMERS:

Deze week waren er 273 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 5334 waarnemingen ingevoerd en 165 soorten. Klik voortaan op deze LINK en jullie vinden alle namen van plaatsen en waarnemers terug. VOGELS + GEBIED  /  Exacte plaats, aantal en data te vinden bij :  Waarnemingen.be  https://mergus.waarnemingen.be/observations_by_day.php?groep=1&family=0&datum=2021-01-10&z=0&provincie=0

Vink / Keep

© Marc Nollet / Patrick Keirsebilck

Putter / Kneu

© Geert Vanhulle / Marc Nollet

VOGELLIJST :

Roodhalsgans, Krooneend, Topper, Grote zaagbek, Middelste zaagbek,  Roodkeelduiker, Lepelaar, Koereiger, Grote zilverreiger, Jan-van-gent, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Slechtvalk, Waterral, Kraanvogel, Kleine burgemeester, Geelpootmeeuw, Kerkuil, Bosuil, Velduil, Kleine bonte specht, Middelste bonte specht, Zwarte specht, Roek, Bonte kraai, Baardman, Kuifleeuwerik, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Graszanger, Grote pieper, Waterpieper, Kleine Barmsijs, Frater, Grauwe gors, IJsgors, Sneeuwgors.

Sijs / Groenling

© Marc De Ceuninck / Marnix Vyncke

Bovenste foto: © Roodkeelduiker Dirk Blondeel

Machteld Kaesemans 12/01/2021