Blikvangers van 28/12/ 2020 tot en met 03/01/2021

Machteld Kaesemans

Bijna een jaar terug zagen we nog eens een Bonte Kraai. Ditmaal lokte ze minstens 78 fotografen naar de omgeving van Kortemark, Wijnendale en Torhout. Man en vrouw Krooneend werden gezien in Vloethemveld Zedelgem. Minstens 1000 Kleine Rietganzen zaten in Klemskerke Weiden en een Roodhalsgans  nestelde zich tussen de Brandganzen in de Uitkerkse Weiden. Een Kleine Burgemeester vloog over de Westdam in Zeebrugge en een Eider werd gespot aan de West- en aan de Oostdam. Nu nog enkele  kleinere vogels zoals de steeds mooie Baardman, de wekelijkse Sneeuwgors en een Gele Kwikstaart – voor deze tijd van het jaar eerder uitzonderlijk.

Dit was het voor de laatste halve week van 2020 en de eerste halve van 2021.

Veel groetjes en tot de volgende.

Machteld.

Krooneend man

© Ronny Lierman

Krooneend vrouw

© Wim Trio

Kleine rietgans / Roodhalsgans

© Christophe Verriest / © Jelle Van den Berghe

WAARNEMERS:

Deze week waren er 364 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 6032 waarnemingen ingevoerd en 174 soorten. Klik voortaan op deze LINK en jullie vinden alle namen van plaatsen en waarnemers terug. VOGELS + GEBIED  /  Exacte plaats, aantal en data te vinden bij :  Waarnemingen.be  https://mergus.waarnemingen.be/observations_by_day.php?groep=1&family=0&datum=2021-01-03&z=0&provincie=0

Kleine Burgemeester

© Dries Candaele

Eider

© Johan Buckens

Baardman / Sneeuwgors

© Marnix Vyncke / Danny Claeysier

VOGELLIJST / zeldzame vogels van deze week

Roodhalsgans, Kleine zwaan, Krooneend, Topper, Grote zaagbek, Middelste zaagbek,  Roodkeelduiker, Geoorde fuut, Roerdomp, Koereiger, Grote zilverreiger, Jan-van-gent, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Smelleken, Slechtvalk, Waterral, Kraanvogel, Strandplevier, Bokje, Kleine strandloper, Paarse strandloper, Kleine burgemeester, Pontische meeuw, Geelpootmeeuw, Kerkuil, Bosuil, Velduil, Kleine bonte specht, Middelste bonte specht, Zwarte specht, Roek, Bonte kraai, Baardman, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Graszanger, Siberische tjiftjaf, Grote Pieper, Waterpieper, Frater, IJsgors.

Gele Kwikstaart

© Wim van Sompel

Bovenste foto: Bonte Kraai © Wim Trio

Machteld Kaesemans 5/01/2021