Mergus Nieuwsbrief 2020/52: vogelatlas – broedvogels 2020 – ons natuurreservaat – januari de telmaand – varia

Frank De Scheemaeker

Vogelwerkgroep Natuurpunt Brugs Ommeland

 

Hoys allen

Ziehier de laatste Nieuwsbrief voor 2020. Een jaar om met gemengde gevoelens naar terug te blikken zeker. Zie volgend weekend  mijn ‘Nieuwjaarbrief’. Ter zake nu (smiley)

Jammer genoeg geen Mergus Winterfeest en Ark avonden – maar ze zullen het jaar erop dan des te intenser zijn zeker!

 

VOGELATLAS 2020-2022

Bedankt aan Vallie-Johan, Dirk C en (Geert DC), Stijn Borny, Wim J, Philippe Deprez, Wouter F en Michel Louette om de spits af te bijten en als eersten een zomer atlas hok voor hun rekening te hebben genomen. En we krijgen van nationaal de bevestiging dat ze dat goed gedaan hebben!

Ondertussen zijn ze ook aan de wintertelling van hun hok begonnen net als Ruben S, Stefaan A en Marc DC en ondergetekende. Succes!

Sorry indien iemand vergeten! Laat het me alvast weten.

Binnenkort vatten we ook de organisatie aan van de 2021 broedvogeltelling. Alle potentiele tellers krijgen in januari of februari een mail en telefoontje van Frank. We rekenen op ieders medewerking en alle tellers kunnen nog steeds de vorige Atlas gratis bij Frank op het werk komen afhalen tijdens de kantooruren. Een schitterend referentiewerk!

 

Heel belangrijke opmerking: al jullie losse waarnemingen ingevoerd in waarnemingen.be worden automatisch opgenomen in de vogel atlas (na interpretatie natuurlijk). Dus het is heel belangrijk dat jullie de pijl van de waarneming en het aantal juist ingeven om grove fouten te voorkomen!

 

BROEDVOGELVERSLAG 2020

We zijn er aan begonnen! Verleden weekend de monitoringgegevens ingevoerd – dit weekend de overige gebiedsinventarisaties. Hebben jullie nog gegevens – stuur ze als de bliksem door, want begin januari zou ik met het aanvullen met de losse gegevens willen starten

 

NATUURRESERVAAT POLDER KOOLKERKE – DUDZELE

We kregen van Wim Slabbaert een recent kaartje van onze aankopen en van NP nationaal het bericht dat we dit jaar voor meer dan 11.000 euro restfinanciering afbetaalden! Bedankt alle gulle schenkers. Ook voor volgend jaar staan verder aankopen en beheerwerken gepland! Zie ook plannetje in bijlage! Straks woon ik midden in een Mergus reservaat!

 

JANUARI ALTIJD EEN DRUKKE TELMAAND – JAMMER DAT WE NOG STEEDS INDIVUEEL MOETEN TELLEN – PERSOONLIJKE UITNODIGINGEN VOLGEN

Zetten jullie nu al in de agenda:

  • Weekend 16-17 januari 2021: watervogels, ganzen, slaapplaatstellingen van aalscholvers en witte reigers
  • Zaterdag 23 januari 2021: nationale wulpen slaapplaatstelling
  • Zaterdag 30 januari 2021: nationale meeuwen slaapplaatstelling
  • Verlengd weekend vrijdag 29 januari t.e.m maandag 01 februari (bij slecht weer verlengd tot zondag 07 februari): regionale stootvogel telling

VARIA

Opvallend: ringvangst van een eerste winter Oehoe te Assebroek (straF van Rik en Antoine)

Ijseend en Ijsduiker in de jammer genoeg ontoegankelijke Voorhaven-  Sneeuwgorzen nog steeds goed te bekijken te Bredene

Het Zwin is en blijft out standing met heel veel leuke soorten! Zie recentste overzicht in bijlage.

We wensen Eddy Gadeyne veel succes met zijn stootvogel en andere publicaties

Machteld haar blikvangers zijn en blijven uniek!

Paul Willems blijft even uniek  met zijn Natuuractiviteiten kalender – zie bijlage. Ze zouden een prachtig koppel vormen!

Een prettig eindejaar gewenst!

Frank en zijn ganse bestuur