Blikvangers van 11/01 tot en met 17/01/2021.

Machteld Kaesemans

Deze week werden er nog enkele spetters genoteerd. De Zeearend werd door minstens 34 vogelaars gezien in de omgeving van Knokke-Zwin, Uitkerke, Houtave en Achterhaven…dit is zeker een belevenis om nooit te  vergeten!!!! Ook een Oehoe zat er weer, nu in de omgeving van Meetkerke-Zuienkerke… was dit de geringde vogel van Rik en Antoine ? Verder zag men zeldzame Witbuikrotganzen in Knokke – Zee te Zwin.

Twee Nonnetjes vr. verbleven in Zuienkerke Put Polderwind,  jammer dat we nog steeds geen van die mooie mannetjes zagen. Daarentegen mag ik wel de 3 eerste  Pestvogels vermelden overvliegend boven De Haan-Staatsbos. Dit zijn prachtige  vogels met schitterende kleuren echt uniek!

Bij de strandlopers was de Paarse en de Kleine Strandloper van de partij. Bij de kleinere vogels zagen we zoals elke week Fraters, ditmaal ook een hele groep Boomleeuweriken, vooral zeldzaam op deze plaats: in Knokke – Hazegrasduinen. Met een Appelvink aan het Visserskruis sluit ik af. Er waren nog heel wat andere mooie exemplaren nl.166 soorten. Bekijk op een rustig moment alle waarnemingen van deze week … zeker de moeite.

Tot de volgende.

Groetjes van Machteld.

Pestvogel

© Marc Nollet

Oehoe

Verborgen

Witbuikrotgans

© Johan Buckens

WAARNEMERS:

Deze week waren er 240 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 3854 waarnemingen ingevoerd en 166 soorten. Klik voortaan op deze LINK en jullie vinden alle namen van plaatsen en waarnemers terug. VOGELS + GEBIED  /  Exacte plaats, aantal en data te vinden bij :  Waarnemingen.be  https://mergus.waarnemingen.be/observations_by_day.php?groep=1&family=0&datum=2021-01-17&z=0&provincie=0

Nonnetje vr.

© Mauro Buckens

Kleine strandloper / Paarse strandloper

© Marc De Ceuninck / © Marc Nollet

Boomleeuwerik

© Wim Trio

VOGELLIJST / zeldzame vogels van deze week

Witbuikrotgans, Roodhalsgans, Nonnetje, Roodkeelduiker, Lepelaar, Roerdomp, Koereiger, Grote zilverreiger, Jan-van-gent, Zeearend, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Smelleken, Slechtvalk, Waterral, Kraanvogel, Bokje, Kleine strandloper, Paarse strandloper, Kleine burgemeester, Oehoe, Bosuil, Velduil, Kleine bonte specht, Middelste bonte specht, Roek, Bonte kraai, Pestvogel,  Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Graszanger, Waterpieper, Frater, Goudvink, Appelvink, Grauwe gors, IJsgors, Sneeuwgors.

Frater / Appelvink

© Johan Buckens / © Filip De Ruwe

Bovenste foto: Zeearend / Marnix Vyncke

Machteld Kaesemans 19/01/2021