Mergus Weeknieuws 2021/3: watervogeltellingen – vogelatlas – abv tellingen – varia

Frank De Scheemaeker

Vogelwerkgroep Natuurpunt Brugs Ommeland

 

Hoys allen

 

VOLGEND WEEKEND – WATERVOGELTELLINGEN

De voorlaatste watervogeltellingen voor het winterhalfjaar 2020/2021. De winterprik zorgt hopelijk voor leuke aantallen en soorten, in  het –  we moeten het toegeven – eerder matige seizoen. Watervogels overwinteren immers meer en meer ten noorden van ons. Wie weet nu toch eens Nonnetjes, Zaagbekken, Brilduikers op de open plassen en kanalen?

Nog steeds geen gemeenschappelijke tellingen wegens Corona! Dus nodig je bubbelvogelaar/ster uit en ga samen op stap en geniet ervan.

De vaste tellers krijgen natuurlijk nog een persoonlijk schrijven van Marc Dc, onze regionale coördinator.

 

RECENTE STOOTVOGELTELLING

Een absoluut succes! Alle 29 vaste tellers dienden reeds hun gegevens in en we noteerden recordaantallen Buizerden en Torenvalken. Tegen het einde van de maand hopen we een uitgebreid totaaloverzicht aan te bieden. Waar opportuun vullen we aan met de losse waarnemingen.

 

VOGELATLAS

Na een geslaagd proefjaar is Frank volop begonnen met de organisatie van het 2021 telseizoen. Gelukkig hebben we een vaste telkern en voorzie ik geen onoverkomelijke problemen. Maar niet te min zijn er toch in de as Assebroek – Oostkamp- Waardamme nog twee telhokken vrij. Kijk even op vogelatlas.be en laat me weten of jij teller of medeteller van één van die hokken wil zijn. Je vindt er ook in detail alle mogelijke handleidingen en uitleg over het project en je mag Frank daar ook dag en nacht voor opbellen 0473 91 84 36.

 

ABV TELLINGEN

Stijn Cooleman bedankt om opnieuw de ABV tellingen te hebben georganiseerd voor 2021. Alle hokken vonden een teller op hok ES1886 in Heist (Speelmanweiden / Weiden Cloedt) na. Dit vergt een minimale inspanning. Het hok is slechts 1km2 groot en je hoeft er driemaal in het broedseizoen op 6 punten 5 minuten alle broedvogelsoorten te tellen. Echt wel een makkie. Kandidaten graag mailen naar stijn.cooleman@gmail.com en fds4022@gmail.com mag altijd in cc.

 

VARIA

 

Frank en zijn ganse bestuur

 

Ps je Mergus bijdrage 2021 nog niet gestort? ’t Is het moment:

Willen jullie Vogelwerkgroep financieel steunen – vergeet dan jullie jaarlijkse bijdrage van 12€ niet te storten op BE 15 8917 5408 0030 van Mergus, p.a. Pastoriestraat 174, 8200 Brugge – met vermelding bijdrage 2021.

Uitschrijven op deze Nieuwsbrief kan door een eenvoudige mail naar fds4022@gmail.com