Blikvangers van 08/02 tot en met 14/02/2021.

Machteld Kaesemans

In de voorbije week kregen we een flinke winterprik wat natuurlijk zijn weerslag had op de soorten aanwezige  vogels!!!  Eindelijk werden er 4 Pestvogels  gezien op de Abdijenroute in Assebroek. Een tweede opmerkelijk feit waren de honderden snippen in het Mergusgebied. We zagen de anders eerdere zeldzame Houtsnip, de Watersnip en het Bokje. Door de  extreme koude en de noorderwind waren er tal van vogels afgezakt naar ons landje.  

Witbuikrotgans, Topper, IJslandse grutto  en Rosse grutto waren eveneens van de partij.  De  “Turdus” – Lijsterfamilies / zoals Koperwiek, Kramsvogel, Zanglijster en Grote lijster  lieten zich zien, ook in onze tuinen!!!  Een Zeearend werd opgemerkt in Sint-Andries Expreswegput.

Tot volgende week en groetjes van Machteld.  

Houtsnip 

© Johan Buckens

Watersnip / Bokje

© Marc Nollet / Johan Buckens

Witbuikrotgans / Topper

© Johan Buckens / Wim Trio

WAARNEMERS:

Deze week waren er 357 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 6623 waarnemingen ingevoerd en 168 soorten. Klik voortaan op deze LINK en jullie vinden alle namen van plaatsen en waarnemers terug.

VOGELS + GEBIED  /  Exacte plaats, aantal en data te vinden bij :  Waarnemingen.be  https://mergus.waarnemingen.be/observations_by_day.php?groep=1&z=0&family=0&datum=2021-02-14

Koperwiek

© Sam Dewanckele

IJslandse Grutto / Rosse Grutto

© J.P. Valentin / Marc De Ceuninck

VOGELLIJST / zeldzame vogels van deze week

Witbuikrotgans, Kleine zwaan, Krooneend, Topper, Nonnetje, Grote zaagbek, Parelduiker, Roodkeelduiker, Geoorde fuut, Lepelaar, Roerdomp, Koereiger, Grote zilverreiger, Zeearend, Rode Wouw, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Havik, Smelleken, Slechtvalk, Waterral, Houtsnip, Watersnip, Bokje, IJslandse grutto, Rosse grutto, Paarse strandloper, Pontische meeuw, Kerkuil, Bosuil, Velduil, Kleine bonte specht, Middelste bonte specht, Zwarte specht, Roek, Pestvogel, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Grote pieper, Waterpieper, Kleine barmsijs, Frater, Sneeuwgors.

Zanglijster

© Filip De Ruwe

Bovenste foto: Pestvogel © Filip De Ruwe

Machteld Kaesemans 16/02/2021