Blikvangers van 1/02 tot en met 7/02/2021

Machteld Kaesemans

Deze week kunnen we zowat indelen in twee stukken. De  eerste dagen beleefden we nog het herfstweer van de vorige maanden met veel regen. In het laatste deeltje kregen we een echte stevige winterprik! Meerdere koppels Ooievaars zitten al in het Zwin, hebben hun nest gekozen en beginnen met hun liefdesbetuigingen wat misschien doet denken aan de nakende lente. Op verschillende plaatsen hoort men reeds de Zanglijster zingen. Een Nonnetje zat op put Polderwind en veel Goud- en Zilverplevieren zaten in het Zwin en aan de kust. De Watersnip was ook massaal aanwezig net als de Veldleeuwerik.

Natuurlijk waren er nog veel andere vogeltjes te zien, maar op het einde van de week draaide het weer en kregen we echte “Vorsttrek”.

Frank schreef: “De extreme  koude gepaard gaande met een sneeuwstorm deed heel wat vogels zuidwaarts bewegen. Zondag vlogen over de ganse regio honderden Kieviten zuidwaarts en doken overal Kramsvogels en Koperwieken op. Over zee zagen we  grote aantallen eenden met veel Pijlstaarten, Smienten en Wintertalingen die Nederland ontvluchtten. Mogelijks duiken deze week overal Nonnetjes en Zaagbekken op en keren zelfs groepen Kol- en Kleine Rietganzen terug vanuit Denemarken. Ogen open verder voor Ruigpootbuizerd en Zeearend!”

Dit was het dus voor deze week. We verwachten zeker nog meerdere koude winterdagen!

Veel groeten en tot de volgende.

Machteld.

Zanglijster

© Filip De Ruwe

Goudplevier / Zilverplevier

© Tony Parmentier / Arnoud Zwaenepoel

WAARNEMERS:

Deze week waren er 244 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 3763 waarnemingen ingevoerd en 157 soorten. Klik voortaan op deze LINK en jullie vinden alle namen van plaatsen en waarnemers terug.

VOGELS + GEBIED  /  Exacte plaats, aantal en data te vinden bij :  Waarnemingen.be  https://mergus.waarnemingen.be/observations_by_day.php?groep=1&family=0&datum=2021-02-07&z=0&provincie=0

Watersnip

© Filip De Ruwe

Veldleeuwerik

© Dirk Blondeel

Kramsvogel / Koperwiek

© Marc Nollet

Pijlstaart

© Marnix Vyncke

VOGELLIJST / zeldzame vogels van deze week

Kleine zwaan, Krooneend, Nonnetje, Middelste zaagbek, Parelduiker, Geoorde fuut, Lepelaar, Roerdomp, Kwak, Koereiger, Grote zilverreiger, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Havik, Slechtvalk, Waterral, Kraanvogel, Bokje, KLeine strandloper, Geelpootmeeuw, Kerkuil, Bosuil, Velduil, Kleine bonte specht, Middelste bonte specht, Zwarte specht, Roek, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Grote pieper, Waterpieper, Frater, Sneeuwgors.

Kievit / Goudplevier / Spreeuw

© Herman Blockx

Bovenste foto: Ooievaar © Willy Missinne

Machteld Kaesemans 9/02/2021