Resultaten watervogeltelling november 2020

Marc De Ceuninck

 

De tellingen  van november verliepen best aangenaam op enkele buien na…..

In totaal werden er 28189 watervogels geteld (excl. wilde ganzen en meeuwen ), iets meer  dan vorig jaar. Maar strikt genomen is dit toch een matig aantal voor november.

De top 5 van de gebieden waar de meeste watervogels werden geteld, zag er in november als volgt uit:

1 Uitkerkse Polder UITKERKE 6035
2 Achterhaven ZEEBRUGGE 3125
3 Het Zwin KNOKKE-HEIST 2140
4 Hoge Dijken ROKSEM 1047
5 Poldercomplex Damme West DAMME 1012

 

De klassieke top 5 van de talrijkste soorten zijn :

1 Wilde Eend 7759
2 Smient 5786
3 Kievit 2251
4 Meerkoet 2225
5 Wintertaling 2188

 

Een hele toffe waarneming was ongetwijfeld de roodkeelduiker in het Zwin. Het was reeds van december 2016 geleden dat die soort nog gespot werd tijdens de watervogeltellingen. We telden relatief weinig dodaars ( 78 ex ) en futen ( 159 ex). Voor het overige slechts 1 geoorde fuut , maar wel  1 roodhalsfuut. Deze laatste soort is alvast ook geen jaarlijkse gast.

We telden slechts  429 aalscholvers.

Met 27 exemplaren blijven de koereigers top!! We telden 35 kleine zilverreigers, een recordaantal voor november. De  50 grote zilverreigers bevestigen hun groot aantal in de streek. Er verbleven nog 3 lepelaars in de regio.

Net als in oktober halen smient ( 5786 ex ) , krakeend ( 489 ex ) en wintertaling (2188 ex) relatief hoge  aantallen. Alle andere eenden scoren eerder goed, enkel het aantal kuifeenden ( 892 ex ) en pijlstaart  ( 20ex ) is laag. Twee grote zaagbekken blijven altijd heel leuk!!!

De kraanvogel verbleef nog steeds in de omgeving van het Zwin.

Bij de steltlopers gaat de eerste vermelding ongetwijfeld naar het recordaantal bonte strandlopers: 794 ex . Het vorige recordaantal  was 415 stuks in januari 2010. In recordtermen spreekt men dan van een verpulvering.  Ook de ene kleine strandloper krijgt een extra vermelding. De goudplevieren ( 3 ex) tekenden voor afwezig, zilverplevieren ( 184 ex) zaten er veel. Een topaantal kluten ( 55 ex ) en 3 kanoeten zijn mooie aantallen. Verder vermeld ik nog graag   27 kemphanen, 11 zwarte ruiters, 130 steenlopers, 2 witgatjes. Er werden nog 11 grutto’s gemeld.

De concrete resultaten van de telling kun je hier raadplegen: wvgls- november 2020