Blikvangers van 25/01 tot en met 31/01/2021

Machteld Kaesemans

We zitten al in de laatste week van januari 2021 met grauw en kletsnat weer. Toch blijft vogels spotten, zelfs in zo’n weer, een ontspannende en gezonde bezigheid! Het eerste deel gaat vooral over de geziene uilen in ons Mergusgebied. Op 01/26 en op 01/31/2021 werden er 5 soorten uilen gespot: Velduil / Ransuil/ Bosuil / Kerkuil en de vrij kleine Steenuil. Spijtig genoeg kregen we sinds 2013 geen Sneeuwuil meer te zien !!! Dit was toen waarschijnlijk een “ship- assisted” vogel.

De volgende speciale waarneming was de aanwezigheid van maximum 48 Kleine Zwaan in de Maldegemse Polder, reeds van in december kan men daar deze vogels bewonderen. De Wulp (tot 208 op slaapplaats) en de Kluut (162) zaten ook in grote groepen in het Zwin. Een zeldzame Kleine Bonte Specht werd gehoord in Vloethemveld Zedelgem en nog twee andere plaatsen.

Om af te ronden nog een foto van een Bokje en een Watersnip … leuk om eens te vergelijken. Dit was het voor deze week en tot de volgende.

Groetjes van Machteld.

Kerkuil

© Kenny Hessel

Bosuil / Ransuil

© Rik De Jaegher / Marnix Vyncke

Steenuil

© Marnix Vyncke

WAARNEMERS:

Deze week waren er 233 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 3889 waarnemingen ingevoerd en 162 soorten. Klik voortaan op deze LINK en jullie vinden alle namen van plaatsen en waarnemers terug.

VOGELS + GEBIED  /  Exacte plaats, aantal en data te vinden bij :  Waarnemingen.be  https://mergus.waarnemingen.be/observations_by_day.php?groep=1&family=0&datum=2021-01-31&z=0&provincie=0

          Kleine Zwaan 

© Jan De Vlaemyck

Kluut 

© Luc De Naegel 

VOGELLIJST / zeldzame vogels van deze week

Roodhalsgans, Kleine zwaan, Grote zaagbek, Roodkeelduiker, Roerdomp, Kwak, Koereiger, Grote zilverreiger, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Havik, Smelleken, Slechtvalk, Waterral, Kraanvogel, Bokje, Paarse strandloper, Pontische meeuw, Geelpootmeeuw, Zeekoet, Alk, Kerkuil, Bosuil, Velduil, Kleine bonte specht, Zwarte specht, Roek, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Graszanger, Grote pieper, Waterpieper, Frater, Grauwe gors, IJsgors, Sneeuwgors

Bokje / Watersnip

© Filip De Ruwe

Bovenste Foto: Velduil © Marnix Vyncke

Machteld Kaesemans 2/02/2021