Blikvangers van 8/03 tot en met 14/03/2021

Machteld Kaesemans

Een week met regen en wind, met weinig zonneschijn maar met een paar nieuwe soorten. Voor het eerst dit jaar werden 3 IJseenden gezien aan de kust in Wenduine. Een mannetje Topper was ook van de partij net als de mooie Middelste Zaagbek. Steeds leuk is een voorbij vliegende Jan-van-Gent wanneer die je niet te vlug af is!!! Twee soorten meeuwen, de Pontische meeuw en de Geelpootmeeuw, lieten zich opnieuw bewonderen. De Kuifleeuwerik en de Boomleeuwerik doen ons reeds verlangen naar het gezang en de capriolen van de gekende Veldleeuwerik. Deze week zagen we ook regelmatig de Rouwkwikstaart en aan Het Zwin en De Fonteintjes de Goudvink. Er werden 164 soorten genoteerd en stilaan begint de broedtijd … dus uitkijken!

Tot volgende week en veel groetjes.

Machteld.

Topper

© Johan Buckens

Middelste Zaagbek

© Danny Claeysier

Jan-van-Gent

© Marc Nollet

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 211 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 3568 waarnemingen ingevoerd en 164 soorten

Pontische Meeuw 

© Roland François

Kuifleeuwerik / Boomleeuwerik

© Herman Blockx / Wim Trio

VOGELLIJST / zeldzame  vogels van deze week

Topper, IJseend, Middelste zaagbek, Roodkeelduiker, Geoorde fuut, Lepelaar, Roerdomp, Koereiger, Grote zilverreiger, Jan-van-Gent, Rode Wouw, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Havik, Smelleken, Slechtvalk, Waterral, Bokje, IJslandse grutto, Grutto, Paarse strandloper, Pontische meeuw, Geelpootmeeuw, Kerkuil, Bosuil, Velduil, Kleine bonte specht, Middelste bonte specht, Zwarte specht, Kuifleeuwerik, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Blauwborst, Waterpieper, Rouwkwikstaart, Goudvink.

Goudvink

© Marnix Vyncke

Bovenste foto: © IJseend Filip De Ruwe

Machteld Kaesemans 16/03/2021