Blikvangers van 15/03 tot en met 21/03/2021

Machteld Kaesemans

Heel wat nieuwe waarnemingen en soorten, met als uitschieter een zeer zeldzame tortel nl: de “ Oosterse tortel – ondersoort Meenatortel” nog heel weinig gezien in ons land ! Billy Herman schreef:” Eén van de eerste vogels die ik zag bij aankomst. Is op deze locatie gaan slapen. Als heel forse zomertortel. Diep donker roze bruine buik, opvallend donkere centra van de dekveren, … Geen ringen gezien 😉 “  Heel wat vogelaars, honderden zijn gaan kijken! Het was ook een week met veel voorjaarstrekkers zoals  grote  groepen Kemphanen, Grutto’s, Kieviten, Spreeuwen e.a. Dwerggans, Kleine zwaan, Zomertaling, Regenwulp, Rietzanger, Grote stern, Parelduiker, Roodkeelduiker, Zeekoet, Blauwborst, Frater en veel andere soorten werden genoteerd zodat we bij 182 uitkwamen.

Bekijk de volledige lijst en geniet van dit mooie voorjaar!

Vele groeten van Machteld.

Kemphaan

© Marnix Vyncke

Grutto

© Marc Nollet

Kleine Zwaan / Zomertaling

© Marc De Ceuninck / © Geert De Clercq

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 377 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 5448 waarnemingen ingevoerd en 182 soorten

Regenwulp

© Marc Nollet

Rietzanger / Frater

© Marnix Vyncke / Johan Buckens

VOGELLIJST / zeldzame  vogels van deze week

Kleine Canadese gans, Dwerggans, Sneeuwgans, Roodhalsgans, Kleine zwaan,  Zomertaling, Krooneend, Topper, Grote zaagbek, Middelste zaagbek, Parelduiker, Roodkeelduiker, Geoorde fuut, Meenatortel, Lepelaar, Roerdomp, Koereiger, Grote zilverreiger, Zeearend, Rode Wouw, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Havik, Smelleken, Slechtvalk, Kraanvogel, Bokje, IJslandse grutto, Grutto, Paarse strandloper, Pontische meeuw, Geelpootmeeuw, Grote stern, Zeekoet, Kerkuil, Bosuil, Velduil, Kleine bonte specht, Middelste bonte specht, Zwarte specht, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Blauwborst, Waterpieper, Rouwkwikstaart, Frater, Appelvink, IJsgors.

Meenatortel

© Koen Lepla

Bovenste foto: Meenatortel ©Jan Versigghel

Machteld Kaesemans 23/03/2021