Blikvangers van 22/03 tot en met 28/03/2021

Machteld Kaesemans

Een week waarbij we stilaan de lente voelden naderen….dit konden we ook merken aan enkele nieuwe soorten vogels en aan hun gedrag. Testosteron neemt toe, sommige beginnen te  paren of bouwen een nest of zijn reeds aan het broeden. ‘s Morgens kan men genieten van hun zang wat deze coronatijd toch opfleurt. De heel eerste Boerenzwaluwen werden gespot net als enkele Oeverzwaluwen. Hierbij vinden jullie ook wat foto’s van parende Ooievaars en Tureluurs. Grote lijster en Zanglijster zetten hun keel wijd open. Tjiftjaf en Fitis genieten eveneens van de vroege morgenstond. De Gele Kwikstaart staat al te pronken en de mooi gekleurde tapuiten mag ik zeker niet vergeten. Geniet zoveel mogelijk van deze prachtige uren in deze barre tijden!!!

Bekijk de website en facebook van Mergus en laat de zorgen zoveel als mogelijk los.

Vele groeten van Machteld.

Oeverzwaluw

©Marnix Vyncke

Ooievaar /  Tureluur

© Willy Missinne / Herman Blockx

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 352 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 8759 waarnemingen ingevoerd en 187 soorten.

Gele Kwikstaart

© Marnix Vyncke

Grote lijster / Zanglijster

© Karel van Rompaey / Marc Nollet

 Fitis / Tjiftjaf

©Marc Nollet / Filip de Ruwe 

VOGELLIJST / zeldzame  vogels van deze week

Zomertaling, Topper, IJseend, Middelste zaagbek, Roodkeelduiker, Geoorde fuut, Meenatortel, Lepelaar, Roerdomp, Koereiger, Grote zilverreiger, Jan-van-Gent, Rode Wouw, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Havik, Slechtvalk, Waterral, Bokje, IJslandse grutto, Grutto, Paarse strandloper, Pontische meeuw, Geelpootmeeuw, Grote stern, Alk / Zeekoet, Kerkuil, Bosuil, Velduil, Kleine bonte specht, Middelste bonte specht, Zwarte specht, Roek, Baardman, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Graszanger, Blauwborst, Waterpieper, Rouwkwikstaart, Grote Barmsijs, Kleine Barmsijs, Kruisbek.

Tapuit

© Marc De Ceuninck

Bovenste foto: Boerenzwaluw © Johan Buckens

Machteld Kaesemans 30/03/2021