Blikvangers van 31/05 tot en met 06/06/2021

Machteld Kaesemans

Opnieuw een schitterende week met enkele zeer zeldzame vogels. Een influx van Roze spreeuw  van  01/06 tot 08 /06 deed het hart van veel vogelaars sneller slaan. Zeldzaam trekken ze  over Nederland en Belgie  op weg naar hun broedgebied in Zuid -Oost Europa. De Nachtegaal was deze week op vele plaatsen te horen en te zien…heel mooi. Lachstern, kleurrijke Bijeneters, Zwarte  en Rode wouw, Draaihals en vele andere waren onderweg. Nog even uw aandacht voor de Oeverzwaluw en Huiszwaluw. De Bontbekplevier was massaal aanwezig – 311 – aan de Nieuwe Internationale Dijk in Knokke. Als afsluiter nog een toppertje: een Roodpootvalk werd  gezien overvliegend N-O aan de Zwinvlakte. Dit was het voor deze week, ontspan je in de natuur en geniet van al dit moois.

Klik op deze link hieronder en je kan alle geziene vogels van deze week terugvinden.

https://mergus.waarnemingen.be/observations_by_day.php?groep=1&family=0&datum=2021-06-06&z=0&provincie=0

Tot de  volgende en groetjes van Machteld.

Nachtegaal

© Dirk Blondeel

Lachstern

© Johan Buckens

Bijeneter

© Ignace Anseeuw

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 315 vogelaars  onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 4349 waarnemingen ingevoerd en 188 soorten.

Rode wouw / Zwarte Wouw

© Marc Nollet / Marc De Ceuninck

Oeverzwaluw / Huiszwaluw

© Marnix Vyncke  / Marc de Ceuninck

Bontbekplevier

©Marnix Vyncke

VOGELLIJST / zeldzame  vogels van deze week

Kwartel, Zomertaling, Rosse stekelstaart, Geoorde fuut, Zwarte ibis, Lepelaar, Woudaap, Koereiger, Purperreiger, Grote aalscholver, Wespendief, Rode wouw, Zwarte wouw, Bruine kiekendief, Havik, Roodpootvalk, Slechtvalk, Waterral, Porseleinhoen, Steltkluut, Strandplevier, Bosruiter,  Krombekstrandloper, Pontische meeuw, Geelpootmeeuw, Lachstern, Dwergstern, Grote stern, Zwarte stern, Zomertortel, Bosuil, Velduil, Draaihals, Bijeneter, Kleine bonte specht, Middelste bonte specht, Zwarte specht, Wielewaal, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Grote karekiet, Graszanger, Orpheusspotvogel, Sprinkhaanzanger, Snor, Braamsluiper, Roze spreeuw,  Blauwborst, Nachtegaal, Gekraagde roodstaart, Paapje, Bonte vliegenvanger, Boompieper, Europese kanarie, Roodmus, Goudvink.

Roodpootvalk

©Johan Buckens

Bovenste foto:  Roze spreeuw / Johan Buckens

Machteld Kaesemans 8/06/2021