Blikvangers van 7/06 tot en met 13/06/2021

Machteld Kaesemans

Opnieuw een schitterende week met een zeer zeldzame vogel nl. een Vale Gier die op 8/06 over het centrum van Brugge  vloog. We telden 180 soorten waarvan er veel gezien werden vorige week. Veel Gierzwaluwen werden gespot, Dwergsterns zien we elke week aan het Zwin. De Purperreiger was nog eens van de partij, de Koekoek liet zich regelmatig horen. De eerste pulli van de talrijke Kluten en  kievieten trippelden rond aan de Schorrenweiden en de adulte vogels “alarmeerden” heel luid door onze aanwezigheid.  Bij de kleinere vogels werden op sommige plaatsen Snor, Engelse Kwikstaart, Graszanger, Roodmus en nog heel veel andere soorten gezien!!! Ga nog eens op ontdekking bij de waarnemingen van Mergus en jullie zullen versteld staan wat er allemaal genoteerd werd.

Tot de  volgende en groetjes van

Machteld.

Gierzwaluw / Dwergstern

© Johan Buckens / Jan Baert

Purperreiger / Koekoek

© Eddy Meynen / Marnix Vyncke

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 321 vogelaars  onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 4927 waarnemingen ingevoerd en 180 soorten.

Kluut en Pulli

© Marc Nollet

Snor / Engelse Kwikstaart

© Johan Buckens

VOGELLIJST / zeldzame  vogels van deze week

Kwartel, Zomertaling, Zwarte ooievaar, Lepelaar, Kwak, Koereiger, Purperreiger, Grote zilverreiger, Visarend, Zeearend, Wespendief, Vale gier, Rode wouw, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Havik, Roodpootvalk, Slechtvalk, Waterral, Steltkluut, Strandplevier, Krombekstrandloper, Geelpootmeeuw, Dwergstern, Grote stern, Zwarte stern, Kerkuil, Bosuil, Velduil, Kleine bonte specht, Middelste bonte specht, Zwarte specht, Wielewaal, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Graszanger, Orpheusspotvogel, Sprinkhaanzanger, Snor, Braamsluiper, Roze spreeuw,  Blauwborst, Nachtegaal, Gekraagde roodstaart, Bonte vliegenvanger, Boompieper, Rouwkwikstaart, Engelse kwikstaart, Europese kanarie, Roodmus, Kruisbek, Goudvink.

Wespendief

© Magda Vermoortele

Bovenste foto: Vale Gier © Kris De Rouck

Machteld Kaesemans 15/06/2021