Blikvangers van 14/06 tot en met 20/06/2021

Machteld Kaesemans

In deze hitteweek werden geen uiterst zeldzame vogels gespot. Een Noordse stormvogel werd  gezien in de voorhaven van Zeebrugge. Een jagende Boomvalk werd regelmatig genoteerd …altijd leuk! De Lepelaars zijn nog steeds talrijk aanwezig! Eigenlijk wil ik in deze Blikvangers de zangvogels in het daglicht plaatsen. De zang loopt op zijn eind. Tot ongeveer half juni loont het de moeite om de wekker te zetten en naar de vroege ochtendzang te luisteren. Na de zonnewende op 21 juni neemt de zang snel af. Deze  week deden deze vogels het nog uitstekend. Bij het geslacht “Acrocephalus” hoorde men Bosrietzanger, Kleine karekiet, Rietzanger .Bij de Salvia’s Zwartkop, Braamsluiper en Tuinfluiter. Verder werd ook Spotvogel, Nachtegaal, Fluiter en natuurlijk de ster van de zang “de Merel” gehoord. Jammer, maar de beste zangperiode is nu voorbij. Volgende keer horen en zien we terug wat anders!

Groetjes van Machteld.

Boomvalk / Lepelaar

© Danny Claeysier / Marc Nollet

Kleine Karekiet

© Johan Buckens

Bosrietzanger / Rietzanger

© Patrick Keirsebilck / Filip De Ruwe

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 280 vogelaars  onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 2715 waarnemingen ingevoerd en 167 soorten.

Zwartkop

© Marc Nollet

Tuinfluiter / Braamsluiper

© Ruben Saey / Marc De Ceuninck

Spotvogel / Nachtegaal

© Johan Buckens

VOGELLIJST / zeldzame  vogels van deze week

Kwartel, Roodhalsgans, Witoogeend, Zomertortel, Geoorde fuut, Noordse stormvogel,  Lepelaar, Koereiger, Purperreiger, Grote zilverreiger, Wespendief, Zwarte wouw, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Slechtvalk, Waterral, Steltkluut, Strandplevier, Bosruiter, Geelpootmeeuw, Dwergstern, Grote stern, Kerkuil, Bosuil, Kleine bonte specht, Middelste bonte specht, Zwarte specht, Wielewaal, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Graszanger, Fluiter, Sprinkhaanzanger, Snor, Braamsluiper, Blauwborst, Nachtegaal, Gekraagde roodstaart, Bonte vliegenvanger, Boompieper, Rouwkwikstaart, Appelvink.

Merel

© Marc Nollet

Bovenst foto: Noordse Stormvogel © Marc De Ceuninck

Machteld Kaesemans 22/06/2021