Blikvangers van 21/06 tot en met 27/06/2021

Machteld Kaesemans

De wekelijkse Blikvangers en de “Rode Duivels” in de kwartfinale !!!

Deze week hadden we geen buitenbeentjes behalve de Nachtzwaluw  in het Drongengoedbos bij een uitstap van Mergus, maar dat ligt in Oost-Vlaanderen. Ook het vermelden waard waren het aantal Bergeenden in het Zwin. Op 25/06 telde Wouter 11 juveniele, 26 pulli en 154 adulte vogels ter plaatse. In deze Blikvanger gaat mijn aandacht speciaal naar de uilen en hun pas uitgevlogen of nog verblijvende jongen in het nest. Dezelfde dag – op 27/06 –  werden Bosuil, Steenuil, Kerkuil en Ransuil genoteerd. De jongen van de eerste 2 zijn reeds uitgevlogen, de laatste uitvliegers zijn de jonge Ransuiltjes. Voor de rest bekijken jullie aandachtig de vogellijst, zo blijven jullie op de hoogte van de evolutie.

Tot volgende week en de groeten van Machteld.

https://mergus.waarnemingen.be/observations_by_day.php?groep=1&family=0&datum=2021-06-27&z=0&provincie=0

Bosuil

                    Adult  © Geert Vanhulle / Juveniel  © J. Vanryckeghem

Steenuil

Adult © Marnix Vyncke / Juveniel ©Marc De Ceuninck

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 213  vogelaars  onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 2007 waarnemingen ingevoerd en 150 soorten.

Kerkuil

Adult © Ruben Saey / Juveniel © Geert Vanhulle

Ransuil

Adult © Marnix Vyncke /  Juveniel © Ronny Lierman

VOGELLIJST / zeldzame  vogels van deze week

Kwartel, Lepelaar, Koereiger, Grote zilverreiger, Jan-van-Gent, Wespendief, Rode wouw, Bruine kiekendief, Slechtvalk, Steltkluut, Strandplevier, Bosruiter, Pontische meeuw, Dwergstern, Grote stern, Kerkuil, Bosuil, Kleine bonte specht, Middelste bonte specht, Zwarte specht, Wielewaal, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Graszanger, Sprinkhaanzanger, Snor, Braamsluiper, Blauwborst, Nachtegaal, Gekraagde roodstaart, Boompieper, Appelvink, Grauwe gors.

Nachtzwaluw

© Danny Claeysier

Bovenste foto: Bergeend © Marc Nollet

Machteld Kaesemans 29/06/2021