Blikvangers van 28/06 tot en met 04/07/2021

Machteld Kaesemans

Hier de wekelijkse Blikvangers en geen “Rode Duivels” meer  in de halve finale…dus jullie hebben opnieuw meer tijd om vogels te spotten!!!

Een Porseleinhoen werd gezien in Oudenburg – Weiden Pompje. Voor de rest zagen we weinig nieuws. Ditmaal wil ik vooral jullie aandacht vestigen op enkele aanwezige steltlopers. Bij het geslacht “Tringa”  zijn dit meerdere Zwarte  Ruiters en Bosruiters. Bij “Calidris” Kemphaan en Bonte strandloper. Bij de plevieren werden vooral Kleine plevier, Bontbekplevier, Strandplevier, Goudplevier en Zilverplevier gezien. Om af te sluiten nog een IJslandse Grutto en uitkijken naar de volgende week. Klik op deze link hieronder en je vindt dag per dag alle waarnemingen terug!  https://mergus.waarnemingen.be/observations_by_day.php?groep=1&family=0&datum=2021-07-04&z=0&provincie=0

Tot de volgende en de groeten van Machteld.

Kemphaan / Bonte Strandloper

© Patrick Keirsebilck / Jan Baert

Zwarte Ruiter / Bosruiter

© Marnix Vyncke / Wim Trio

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 200  vogelaars  onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 2067 waarnemingen ingevoerd en 158 soorten.

Strandplevier

© Herman Blockx

Kleine Plevier / Bontbekplevier

© Danny Claeysier / Marnix Vyncke

Goudplevier / Zilverplevier

© Herman Blockx / J. Vanryckeghem

VOGELLIJST / zeldzame  vogels van deze week

Kwartel, Lepelaar, Koereiger, Grote zilverreiger, Wespendief, Bruine kiekendief, Grauwe kiekendief, Slechtvalk, Porseleinhoen, Steltkluut, Strandplevier, IJslandse grutto, Bosruiter, Pontische meeuw, Dwergstern, Grote stern, Zomertortel, Bosuil, Kleine bonte specht, Zwarte specht, Wielewaal, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Graszanger, Snor, Treurmaina, Blauwborst, Nachtegaal, Gekraagde roodstaart,  Appelvink.

IJslandse Grutto

© Marc Nollet

Bovenste foto: ©Porseleinhoen / Herman Blockx

Machteld Kaesemans 06/07/2021